Niepełnosprawność i praca – nowe perspektywy, nowe rozwiązania

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

niepelnosprawni.02.250x167Koszty niepełnosprawności w Polsce to 4,9% PKB rocznie1. Z prawie 5 mln osób niepełnosprawnych 2 mln to osoby w wieku produkcyjnym2. Większość z nich, przy odpowiednim przygotowaniu, może pracować na otwartym rynku pracy.

W środę, 30 października 2013 r. w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie odbyła się konferencja „Niepełnosprawność i praca – nowe perspektywy, nowe rozwiązania” promująca zatrudnienie jednej z najbardziej zagrożonych trwałym bezrobociem grup społecznych: osób niepełnosprawnych, które ukończyły 45 rok życia.

Celem wydarzenia organizowanego przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową (BPCC) oraz Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) było przedstawienie środowisku biznesowemu – potencjalnym pracodawcom – korzyści wypływających z zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

Chcemy, aby pracodawcy jasno zdali sobie sprawę, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych, także z tej  grupy może być jeszcze bardziej opłacalne niż zatrudnianie osób pełnosprawnych – wyjaśnia Elżbieta Głogowska, prezes FAR, jednej z największych organizacji non-profit od ćwierć wieku oferującej kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Pracodawcy często nie doceniają kompetencji osób niepełnosprawnych, roli nowoczesnej techniki  w niwelowaniu skutków niepełnosprawności oraz sytemu dopłat, jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje firmom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością. Od lat obserwujemy jak znakomicie osoby niepełnosprawne radzą sobie na otwartym rynku pracy – dodaje Głogowska.
131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.01.448x252

John Crosbie, ekspert ds. niepełnosprawności z Uniwersytetu w Edynburgu przedstawił najciekawsze metody aktywizacji społeczno-zawodowej stosowane w Wielkiej Brytanii.

Arkadiusz Jabłoński, koordynator programu AMS dla Integracji, medalista paraolimpijski z Sydney i Aten, wieloletni promotor i praktyk zatrudniania osób niepełnosprawnych zaprezentował założenia programu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” w praktycznej perspektywie swoich doświadczeń, a dyrektor Teresa Hernik z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych omówiła dane makroekonomiczne (także w kontekście niekorzystnych prognoz demograficznych) dotyczące rynku pracy osób niepełnosprawnych i związanych z jego funkcjonowaniem kosztów.
131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.02.448x267

W czasie happeningu Sprawność bez barier niepełnosprawni eksperci pokazali, jak nowoczesna technika niweluje skutki niepełnosprawności: wózek aktywny (osoba niepełnosprawna może go samodzielnie złożyć i rozłożyć, także sama włożyć do samochodu) całkowicie eliminuje potrzebę obecności opiekuna i stanowi nowoczesną protezę czynnościową nóg;  komputery i telefony z funkcją transformacji tekstu na mowę dla osób niewidzących, video tłumacze dla głuchych.
131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.05.448x252

W panelu dyskusyjnym „Czy osoby niepełnosprawne same tworzą negatywne stereotypy?” zaproszeni goście: J.E. Ambasador Brytyjski w Polsce Robin Barnett, senator Marek Augustyn, ekspert ds. niepełnosprawności z Uniwersytetu w Edynburgu John Crosbie, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej biznesu i różnorodności w UBS Poland Monika Jankowska-Rangelov a także Arkadiusz Jabłoński  z AMS  rozmawiali o kwestii motywacji osób niepełnosprawnych do podjęcia starań o znalezienie i utrzymanie pracy, a także o finansowych implikacjach ich decyzji.
131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.03.448x306

Ambasador Brytyjski w Warszawie Robin Barnett, podkreślił, że jesteśmy świadkami bardzo niekorzystnych trendów demograficznych, w tym starzenia się społeczeństw oraz zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym.  Tymczasem nasze gospodarki będą potrzebować wielu dobrze wykształconych, kreatywnych i zmotywowanych pracowników.  Wyraził on przekonanie, że warto pokazywać pracodawcom, jak cennymi pracownikami są osoby niepełnosprawne.  A także, że zatrudnianie ich jest po prostu opłacalne.
131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.07.448x299

Konferencja była częścią działań realizowanych w ramach projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.
131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.09.448x209

Niepełnosprawność i praca – nowe perspektywy, nowe rozwiązania (Backgrounder programu) – pobierz

Ekonomia i sukces – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w perspektywie makroekonomicznej (prezentacja) – pobierz
W Polsce bez szans? Zatrudnianie osób niepełnosprawnych po 45 roku życia (prezentacja) – pobierz
How it is done in UK? (prezentacja) – pobierz

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – pobierz
Informacje o organizatorach – pobierz

131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.04.448x299131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.06.448x252131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.08.448x311131110.konferencja.niepelnospr.i.praca.10.448x299

Iwona Plater-Zyberk
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

(1) Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, pod red. Stanisławy Golinowskiej, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012, ISBN 978-83-61125-63-1; s. 431
(2) Źródło: GUS