Niemiecki Vodafone i Comarch zakończyły kolejny etap wspólnego kompleksowego projektu Next Generation Service Assurance

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

comarch.01.400x267Comarch, oficjalny dostawca rozwiązań Next Generation Service Assurance oraz Service Quality Management dla niemieckiego Vodafone, ukończył nowy etap projektu obejmujący wdrożenie Comarch GIS Platform Suite.

– Piąty etap wspólnego projektu realizowanego przez Comarch i Vodafone, rozpoczętego w roku 2009, przynosi duże zmiany w zakresie projektu i umożliwia dalszą poprawę satysfakcji klientów Vodafone ze świadczonych usług. Nowe rozwinięcia systemu dają operatorowi namacalne korzyści w postaci poprawy user experience oraz usprawniają wewnętrzne procesy Centrum Operacji Sieciowych. Nowe funkcjonalności pozwolą na szybszą identyfikację przyczyn problemów sieciowych oraz na lepszą ich analizę. Przełoży się to bezpośrednio na skrócenie czasu potrzebnego na rozwiązanie awarii w sieci, a co za tym idzie, na poprawę satysfakcji klientów.

W roku 2009 firma Vodafone zdecydowała się na strategię nakierowaną na realizację potrzeb klientów biznesowych i zwiększenie przychodów z tego segmentu. Wyrazem tego było uruchomienie programu konsolidacji i transformacji OSS wspólnie z Comarchem, który dostarczył w ramach projektu kompleksowe rozwiązanie do zarządzania jakością usług – Next Generation Service Assurance. System pozwolił Vodafone przejść od tradycyjnego modelu zarządzania siecią, skoncentrowanego na problemach technicznych, do nowoczesnego rozwiązania skoncentrowanego na zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług i podnoszeniu satysfakcji klientów. System wzmocnił pro-aktywność obsługi klienta, umożliwiając wczesne wykrywanie awarii sieciowych, skrócenie czasu rozwiązania problemów oraz dokładne przewidywanie i kalkulację wpływu awarii technicznych na jakość usługi dostarczanej do klienta.

Projekt początkowo realizowany był w niemieckiej spółce Vodafone, został z czasem rozwinięty i dziś obejmuje również struktury firmy Vodafone w Czechach i Holandii.

Poprzez wymianę systemu Fault & Service Management starszej generacji, niemiecki Vodafone obniżył wydatki kapitałowe (CAPEX) o 47% oraz operacyjne (OPEX) – o 68%. Transformacja gwarantuje również obniżenie kosztu przyszłych integracji OSS o co najmniej 30%. Monitorowanie sieci w kontekście Comarch Service Quality Management daje możliwość realizacji strategii zorientowanej na satysfakcję klientów. Rozwiązanie zostało obecnie uzupełnione o bogatą w interfejsy platformę Comarch GIS, która pozwala na zbieranie, przetwarzanie, edycję i usuwanie danych przestrzennych, zgodnie z dyrektywą INSPIRE, oraz na dzielenie usług sieciowych w modelu SOA.

Vodafone dostarcza usługi konwergentne (telefonię komórkową, stacjonarną oraz telewizję kablową) i planuje monitorować te usługi i produkty z użyciem Comarch NGSA.

Marcin Dąbrowski, Członek Zarządu i Dyrektor Sektora Telekomunikacja, mówi: „Ostatni etap projektu NGSA & SQM realizowanego przez Comarch dla niemieckiego Vodafone, był wielkim sukcesem. Dzięki wspaniałej współpracy pomiędzy naszymi firmami, byliśmy w stanie efektywnie wdrożyć nasze systemy wraz z kilkoma nowymi ciekawymi funkcjonalnościami.”

I dodaje: „Projekt ten pomógł niemieckiemu Vodafone osiągnąć strategiczne cele dużego programu transformacji OSS. Jako, iż rozwiązanie Comarch NGSA & SQM jest jednym z kluczowych systemów do zarządzania operacjami i infrastrukturą sieciową, w tym roku rozpoczęliśmy kolejny projekt w Vodafone. Głównym jego celem jest stworzenie nowej, bardzo wydajnej platformy NGSA & SQM, która pozwoli na dostarczanie usług o wysokiej dostępności i responsywności.”

Markus Böhler, Group Manager, Vodafone, mówi: “Jesteśmy bardzo zadowoleni z wdrożenia piątego etapu projektu jak i z dostarczonych w jego ramach nowych funkcjonalności. Czas przestoju był realistyczny i dobrze przygotowany. GeoView daje prawdziwe korzyści naszym zespołom monitorowania, szczególnie tym monitorującym Usługi oraz Klientów. Spodziewamy się dalszej poprawy satysfakcji naszych klientów w oparciu o te nowe funkcjonalności.”

Źródło: Comarch