Niekorzystny tydzień dla giełd towarowych po umocnieniu dolara i wzroście podaży

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.035.250x188Ubiegły tydzień był zły dla giełd towarowych, w szczególności w odniesieniu do towarów, których produkcja rozciąga się od pól Wietnamu, przez Brazylię, po równiny Stanów Zjednoczonych. W efekcie dużej podaży, do której przyczyniły się tegoroczne idealne warunki upraw, wiele towarów rolnych znalazło się pod znaczną presją na sprzedaż.

Równocześnie dolar nieoczekiwanie odnalazł nowych przyjaciół, ponieważ amerykańska Rezerwa Federalna pozostawiła furtkę dla ograniczania skupu obligacji jeszcze w tym roku, natomiast dane z Europy wskazują na dezinflację, która może zmusić bank centralny do podjęcia odpowiednich kroków.

Cios dla rolnictwa

Indeks 19 głównych towarów DJ-UBS stracił ponad dwa procent i osiągnął najniższy poziom od trzech miesięcy. Jak już wspomniano, najbardziej ucierpiał sektor rolny: według serwisu Bloomberg News, kawa Arabica i kukurydza CBOT osiągnęły odpowiednio cztero- i trzyletnie dołki, a bawełna odnotowała największy gwałtowny spadek od 1979 r.

Metale szlachetne po raz pierwszy od trzech tygodni straciły na wartości po utrzymaniu kluczowego oporu, natomiast szybko umacniający się dolar i rosnące rentowności obligacji przyczyniły się do usunięcia niektórych poziomów wsparcia odnotowanych w październiku. Na tę rundę sprzedaży załapał się ostatecznie również rynek energii, w szczególności ropa WTI, która ucierpiała na skutek spowolnienia popytu ze strony rafinerii, a także znany z wahań cen gaz ziemny, który spadł w tym tygodniu o ponad siedem procent.

Dalsza presja na złoto

Po gwałtownych wahaniach w najwęższym miesięcznym przedziale od marca, na koniec października złoto zdołało odnotować mniej więcej niezmienioną cenę. Utrzymujące się przez większość miesiąca osłabienie dolara, w połączeniu z obniżonymi oczekiwaniami dotyczącymi ograniczania skupu obligacji ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej, przyczyniło się do utworzenia wsparcia, jednak kolejny raz rajd stracił impet po dotarciu do kluczowego oporu na poziomie 1 364 USD za uncję.

Na początku listopada należy śledzić takie kluczowe wydarzenia, jak posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego 7 listopada oraz, dzień później, publikacja amerykańskiego raportu w sprawie zatrudnienia. Do tego czasu złoto może ulec osłabieniu w jeszcze większym stopniu, niż odnotowano na przełomie miesięcy. Ze względu na utrzymujący się opór, inwestorzy powinni ponownie przeanalizować wsparcie, aby uzyskać obraz obecnej silnej strony rynku.

131104.niekorzystny.01.500x287

Inwestycje w produkty notowane na giełdzie – złoto – zmiana w ujęciu miesięcznym

Inwestorzy dokonujący lokat w złoto za pośrednictwem produktów notowanych na giełdzie w październiku nadal ograniczali swoje pozycje, co według danych Bloomberg oznacza dziesiąty miesiąc z rzędu takich redukcji. W istocie redukcje osiągnęły najwyższy poziom od lipca, a bez wsparcia ze strony tej ważnej grupy inwestorów możliwości wzrostu ceny złota w krótkim terminie wydają się ograniczone.

Wsparcie dla złota odnotowane w efekcie spadających rentowności obligacji po wrześniowej decyzji o niewdrażaniu programu ograniczania skupu obligacji wydaje się utrzymywać po tym, jak rentowności dziesięcioletnich obligacji uzyskały wsparcie, a następnie odbiły się od poziomu 2,47%. Stanowiło to zniesienie o 38,2% dużego wzrostu rentowności w okresie od maja do września. W efekcie odwrotna korelacja pomiędzy złotem a realnymi rentownościami obligacji amerykańskich – różnica pomiędzy rentownościami obligacji a inflacją – utrzymuje się, a ewentualny dalszy wzrost rentowności przyczyni się do zwiększenia impetu.

131104.niekorzystny.02.500x315

Złoto i realne rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich

Podtrzymujemy jednak naszą prognozę na koniec roku, tj. 1 325 USD za uncję, mimo iż można ją uznać za zawyżoną w kontekście obecnego braku pozytywnych bodźców, istnieje jednak zbyt wiele niepewnych czynników, które mogą zapobiec spadkowi cen tego metalu. Obejmują one m.in. zbliżające się negocjacje dotyczące pułapu długu i budżetu w Stanach Zjednoczonych oraz ryzyko dalszego spowolnienia gospodarki amerykańskiej. Jeżeli przewidywania te nie ulegną odwróceniu w ciągu najbliższych kilku miesięcy, wydarzenia te mogą spowodować przedłużenie luzowania ilościowego, zamiast je zakończyć.

Istotne poziomy techniczne to obszar wsparcia na poziomie 1 306-1 294 USD za uncję, przy czym spadek poniżej tego poziomu może sygnalizować kolejne osłabienie w najbliższym terminie w okolicach 1 264 USD za uncję, natomiast granica górnej strony przedziału znajduje się obecnie na poziomie 1 364 USD za uncję.

Możliwe zawężenie spreadu Brent/WTI

W ostatnich kilku tygodniach obydwa globalne benchmarki ropy naftowej kształtowały się przeciwstawnie wobec siebie. Wynika to m.in. z dodatkowego osłabienia na rynku amerykańskim ze względu na obecny okres sezonowego niższego popytu ze strony rafinerii, które przeprowadzają prace konserwacyjne, jak również na sezonowe przejście z produkcji benzyny na destylację. Od września popyt ze strony rafinerii spadł o ponad 1 mln baryłek dziennie, a biorąc pod uwagę utrzymujący się wzrost produkcji krajowej w Stanach Zjednoczonych, która przy 7,8 mln baryłek dziennie osiągnęła najwyższy poziom od 1989 r., wszelkie obniżenie popytu stanowi ryzyko spadku cen.

131104.niekorzystny.03.500x313

Ropa WTI i ropa Brent

W efekcie cena ropy WTI osiągnęła czteromiesięczny dołek, natomiast cena ropy Brent pozostała w przedziale, uzyskując pewne wsparcie w wyniku przerw w dostawach, w szczególności w Libii. Strajki w ogarniętym konfliktem państwie północnoafrykańskim przyczyniły się do spadku eksportu o dwie trzecie w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku.

Przewiduje się, że obecne spowolnienie popytu ze strony amerykańskich rafinerii ulegnie odwróceniu w ciągu kilku tygodni, co powinno udzielić pewnego wsparcia ropie WTI, zwłaszcza, jeżeli niektóre z obecnych zakłóceń podaży, w szczególności w Libii, zaczną tracić na znaczeniu.

Cena ropy Brent, jako globalny benchmark, jest w większym stopniu wrażliwa na takie zmiany ryzyka geopolitycznego w porównaniu z ropą WTI, która ma charakter śródlądowy i nieeksportowalny. W efekcie dostrzegamy potencjał stopniowego zmniejszania się dyskonta ropy WTI względem Brent, które obecnie plasuje się na poziomie 12 USD za baryłkę, z powrotem do poziomu 5 USD za baryłkę.

131104.niekorzystny.04.500x339

Popyt rafinerii amerykańskich ogółem

Przewidywane odnowienie popytu po różnych zakłóceniach dostaw obecnie nie daje podstaw do wzrostu, ponieważ rynek globalny pozostaje dobrze zaopatrzony, a napięcia o charakterze geopolitycznym znacznie osłabły w ostatnim kwartale. Usztywnienie cen zarówno ropy Brent, jak i WTI we wrześniu, które spowodowało wzrost popytu na bezpośrednie dostawy, obecnie ustąpiło.

Trzymiesięczny spread pomiędzy cenami natychmiastowymi a odroczonymi kontraktów terminowych na ropę Brent spadły po osiągnięciu wierzchołka na poziomie 4,75 USD za baryłkę do zaledwie 1 USD za baryłkę, natomiast ropa WTI odnotowała spadek z poziomu 4,37 USD za baryłkę do obecnego ujemnego poziomu 0,2 USD za baryłkę.

131104.niekorzystny.05.500x311

Trzymiesięczny spread pomiędzy ceną natychmiastową a odroczoną kontraktów terminowych

Ropa Brent znajduje się obecnie w sztywnym przedziale 106,30-110 USD za baryłkę, a przełamanie poniżej poziomu wsparcia może spowodować kolejną fazę likwidacji długich pozycji. Może to sprowadzić ceny w dół do kluczowego psychologicznie poziomu 100 USD za baryłkę. Równocześnie ropa WTI szuka wsparcia w poprzednim przedziale 91-95 USD za baryłkę, tj. w obszarze, w którym w pierwszej połowie roku odnotowano największe ruchy.

Ole Hansen,
Saxo Bank