Nie zapłacił ci kontrahent? Skarbówka zawoła o korektę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

lecki.hubert.a.150x201Z dniem 1 stycznia 2013 roku w życie weszły regulacje, które mogą stanowić swoiste wybawienie dla przedsiębiorców, zmagających się z problemem nieterminowo regulowanych faktur przez kontrahentów.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która weszła w życie 1 stycznia 2013 roku, stanowi nowelizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadzone zmiany mają być rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którym kontrahenci nie wypłacają pieniędzy w terminie określonym w wystawionej fakturze. Regulacje mogą posłużyć do eliminacji powszechnie obecnego zjawiska, jakim są tzw. zatory płatnicze.

Co zmiany oznaczają dla właścicieli firm? Od 1 stycznia br. mają oni obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów – w przypadku nieuregulowania kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności. W sytuacji, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, przedsiębiorca może wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów te kwoty, które nie zostały opłacone w terminie 90 dni od momentu zaliczenia ich do kosztów.

Pamiętajmy, że ustawodawca nie zlikwidował dotychczas obowiązujących zasad mówiących o potrącaniu kosztów w czasie. Zatem podatnicy nadal będą je stosować w celu kwalifikowania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jedynie w momencie, gdy nie dokonają zapłaty swoich zobowiązań w odpowiednim terminie, będą zobowiązani do stosownej korekty kosztów.

UWAGA! Nowe przepisy należy stosować wyłącznie do kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 r. Jeżeli kwota ta została zaliczona do kosztów podatkowych przed dniem 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r.

Hubert Łęcki
ekspert biura rachunkowego Hubertus