Nie mamy ani przepisów, ani systemu IT dla funduszy unijnych na lata 2021 ‒ 2027; firmy poczekają na konkursy do końca roku

Nie mamy ani przepisów, ani systemu IT dla funduszy unijnych na lata 2021 ‒ 2027; firmy poczekają na konkursy do końca roku
Źródło: Konfedracja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pieniądze z nowej perspektywy finansowej na lata 2021 ‒ 2027 trafią do przedsiębiorstw najwcześniej w IV kwartale tego roku, czyli niemal po 2 latach od jej rozpoczęcia - prognozuje Konfederacja Lewiatan.

‒ Na unijne pieniądze firmy będą jeszcze musiały poczekać przynajmniej do końca roku, biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad programami oraz systemem dystrybucji środków  – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: Moody’s: zapowiedzi KE o możliwości wstrzymania wypłaty środków unijnych negatywne dla profilu kredytowego Polski

Cztery programy krajowe zostały już przekazane KE, dwa w konsultacjach

15 grudnia 2021 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało do Komisji Europejskiej Umowę Partnerstwa na lata 2021 ‒ 2027. To kluczowy dokument, nadrzędny wobec wszystkich programów krajowych i regionalnych finansowanych z polityki spójności. Wyznacza zakres wsparcia dla Polski w kolejnej perspektywie finansowej.

Nie jest (…) gotowa architektura krajowa konieczna do uruchomienia wsparcia, m.in.: nie mamy jeszcze systemu informatycznego dla nowej perspektywy

Termin ten otworzył 4-miesięczny okres formalnych negocjacji Polski z Komisją Europejską. Jest też ważny dla prac nad programami regionalnymi i krajowymi – wszystkie muszą zostać przekazane do Komisji Europejskiej w ciągu 3 miesięcy od tej daty, czyli nie później niż 15 marca 2022 roku.

Nie zakończyły się prace nad kluczowymi przepisami prawa w zakresie funduszy europejskich, czyli tzw. ustawą wdrożeniową.

4 programy krajowe zostały już przekazane do Komisji Europejskiej, 2 ciągle są na etapie prac krajowych i dialogu nieformalnego z Komisją. Od daty przekazania do formalnych negocjacji Komisja ma 4 miesiące na akceptację programu, przy czym ten czas jest zatrzymywany w przypadku konieczności składania przez kraj członkowski dodatkowych wyjaśnień.

Czytaj także: Fitch: relacje z UE, w tym start korzystania z funduszy unijnych, obecnie najważniejsze z punktu widzenia ratingu Polski

Beneficjenci poczekają

Co to oznacza dla beneficjentów, w tym przedsiębiorców czekających na wsparcie z perspektywy finansowej 2021 ‒ 2027? W dużym skrócie – kolejne miesiące oczekiwania. Chociaż koszty są kwalifikowane formalnie od początku 2021 roku, to w praktyce instytucje zarządzające programami nie zdecydują się na ogłoszenie konkursów wcześniej niż przed oficjalną decyzją Komisji Europejskiej.

Nadal nie jest także gotowa architektura krajowa konieczna do uruchomienia wsparcia, m.in.: nie mamy jeszcze systemu informatycznego dla nowej perspektywy, sieci komitetów monitorujących zatwierdzających kryteria wyboru projektów.

Także nie zakończyły się prace nad kluczowymi przepisami prawa w zakresie funduszy europejskich, czyli tzw. ustawą wdrożeniową.

Stan prac nad programami krajowymi (na dzień 04.02.2022 r. na podstawie informacji z MFiPR):

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Czytaj także: Obowiązkowa lektura dla polityków, publikacja PARP przedstawiająca projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich

Źródło: aleBank.pl