Nie dostałeś – nie płacisz

Nie dostałeś – nie płacisz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W przyszłym tygodniu upływa termin uiszczenia opłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości. Jednakże osoby, które nie otrzymały w terminie decyzji od gminy są z tego obowiązku zwolnione. Przypominamy, że stawki podatku od nieruchomości wzrosły w tym roku o 0,9%.

W tym roku 15 marca upływa termin uiszczenia pierwszej raty podatku od nieruchomości, jednak w związku z faktem, że dzień ten wypada w sobotę, istnieje możliwość dokonania wpłat najpóźniej w poniedziałek (17 marca).

Podzielona na cztery równe części danina od nieruchomości rozliczać można w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada lub jednorazowo w całości. Pomimo swojej niewielkiej wysokości podatek jest opisywany przez urzędnika jako decyzja. Wynika to z faktu, że obliczanie go jest dużo bardziej skomplikowane niż podatku dochodowego.

Bez decyzji właściciel nie płaci

W przypadku, kiedy podatnik nie otrzyma od urzędu decyzji na 14 dni przed terminem, wówczas czas dokonania opłaty wydłuża się. Dotyczy to głównie właścicieli, którzy zakupili nieruchomość i w ciągu 14 dni od dokonanego zakupu poinformowali urząd o tym fakcie. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, wówczas świeżo upieczony właściciel ma możliwość uiszczenia opłaty w terminie 14 dni od wydania decyzji przez urząd. Dotyczy to wyłącznie najbliższej raty. Kolejne natomiast należy uiszczać zgodnie z ustalonym terminarzem wpłat.

Podatkowa sztuka obliczania

Należy tu podkreślić, że każda gmina ma możliwość ustalania własnej stawki podatku od nieruchomości. Niemożliwe jest jednak przekroczenie górnego progu narzuconego przez ministra finansów. Progi te to 0,74 zł za metr kwadratowy mieszkania, 0,45 zł za metr kwadratowy gruntu pod budynkiem mieszkalnym i 23,03 zł za lokal służący prowadzeniu działalności gospodarczej (stawki te w 2014 roku o około 0,9%). Ponadto należy tu dodać, że naliczanie podatku może być związane opłatami z kilku tytułów:

  1. podatek od powierzchni mieszkania,
  2. podatek od gruntu oraz części wspólnych budynku, jeśli posiada się udział jako właściciel mieszkania
  3. podatek od miejsca postojowego w garażu podziemnym (w przypadku posiadania udziału w hali garażowej jako odrębnej nieruchomości),
  4. podatek od gruntu oraz części wspólnych budynku, jeśli posiada się udział jako współwłaściciel hali garażowej.

140313.alebank.podatek.nieruchomosci.01.600x1294

Garaż droższy niż mieszkanie

Przykładem obrazującym sposób naliczania podatku może być poniższy przypadek.

Mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych i 16 metrowe miejsce postojowe w garażu podziemnym oraz części wspólne budynku, przy założeniu, że stawki podatku na rok 2014 są maksymalne, wygeneruje podatek w wysokości około 228 zł. Jak to się dzieje? Popatrzmy. Podatek za powierzchnię mieszkaniową to około 37 zł. Jednak miejsce postojowe, uznane przez Naczelny Sąd Administracyjny za odrębną nieruchomość (a co za tym idzie kwota podatku wzrasta do kwoty maksymalnej 7,73 zł za m kw. w skali roku) generuje podatek w wysokości 123,68 zł. Części wspólne budynku uznanego za mieszkalny (stawka 0,74 zł za metr rocznie), przy założeniu, że udział właściciela plasuje się na poziomie 50/1200, zaowocują daniną w wysokości 6,17 zł. Pozostaje jeszcze kwestia własności gruntu. Założyliśmy, że prawo własności wynosi w tym przypadku 66/1500. Przy stawce maksymalnej kwota podatku od gruntu wyniesie 60,72 zł.

Spółdzielca płaci w ratach

W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu, podatek odprowadza spółdzielnia mieszkaniowa, która jest właścicielem lokalu. Osoby te uiszczają opłaty na poczet podatku od nieruchomości w formie należności administracyjnych.

Na podstawie: Nie dostałeś decyzji? Nie musisz płacić podatku. Bartosz Turek, Lion’s Bank