Nie będzie odpowiedzialności zbiorowej mieszkańców bloków za nieprzestrzeganie selektywnej zbiórki odpadów?

Nie będzie odpowiedzialności zbiorowej  mieszkańców bloków za nieprzestrzeganie  selektywnej zbiórki odpadów?
Fot. stock.adobe.com/Yali Shi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Popieramy odejście od odpowiedzialności zbiorowej właścicieli mieszkań w blokach za osoby, które nie przestrzegają selektywnej zbiórki odpadów. Nie popieramy drastycznego zaostrzenia sankcji czy dwukrotnego karania wytwórców odpadów komunalnych, którzy nie prowadzą segregacji zgodnie z wymaganiami ‒ napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Brak możliwości przypisania worków z odpadami do konkretnego lokalu sprzyja niskiej motywacji do właściwego ich segregowania.

Odejście od tej zasady polepszy jakość surowców wtórnych zebranych przez gminę, a także będzie sprzyjało osiąganiu przez nie wyższych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz obniżeniu kosztów gospodarowania odpadami.

Brak możliwości przypisania worków z odpadami do konkretnego lokalu sprzyja niskiej motywacji do właściwego ich segregowania

‒ Proponujemy, aby gminy organizując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości wymagały od przedsiębiorców zapewnienia hierarchii postępowania z odpadami określonej w unijnej dyrektywie oraz ustawie o odpadach, czyli przygotowanie do ponownego użycia odpadów, recykling, inne metody.  

W przypadku braku możliwości recyklingu lub ponownego użycia – dopuszczalne powinny być także inne formy odzysku, np. odzysk energetyczny czy materiałowy – mówi Katarzyna Balcerowicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: 800 euro za tonę: podatek od plastiku na walkę z COVID-19 w Europie

Problem paliw alternatywnych

Zdaniem Konfederacji Lewiatan umożliwienie magazynowania przez okres 3 lat odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa może negatywnie wpłynąć na dostępność odpadów do produkcji paliw alternatywnych, które stanowią istotne źródło energii w procesach przemysłowych, a ponadto niesie ryzyko uciążliwości zapachowej dla otoczenia.

Obecnie stosowana jest już sankcja za brak segregacji odpadów w postaci naliczenia tzw. opłaty podwyższonej

‒ Nie popieramy drastycznego zaostrzenia przewidzianych w projekcie ustawy sankcji karnych czy dwukrotnego karania wytwórców odpadów komunalnych, którzy nie prowadzą segregacji zgodnie z wymaganiami.

Obecnie stosowana jest już sankcja za brak segregacji odpadów w postaci naliczenia tzw. opłaty podwyższonej (wg stawki stanowiącej wielokrotność opłaty za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych) – dodaje Katarzyna Balcerowicz.

Czytaj także: Górska Odyseja: Credit Agricole i EFL na ratunek zaśmieconym górom i lasom

Propozycja wyższej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkanych

Lewiatan proponuje natomiast podniesienie maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowanej w przypadku nieruchomości niezamieszkanych.

Zaproponowana wysokość stawki nie pokryje kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Czytaj także: Ponad 600% podwyżki za śmieci – czy wspólnoty mieszkaniowe zbuntują się?

Katarzyna Balcerowicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
Źródło: KL
Źródło: aleBank.pl