NBP: zysk netto banków wyniósł 9,12 mld zł w okresie styczeń – lipiec 2018 r.

NBP: zysk netto banków wyniósł 9,12 mld zł w okresie styczeń – lipiec 2018 r.
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,12 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski. Po sześciu miesiącach br. zysk netto wynosił 7,83 mld zł.

Po sześciu miesiącach br. zysk netto wynosił 7,83 mld zł #banki #NBP @nbppl

Przychody odsetkowe w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 35,59 mld zł (po 6 miesiącach: 30,33 mld zł), zaś koszty odsetkowe – 9,32 mld zł (po 6 miesiącach: 7,94 mld zł).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 10,25 mld zł (po 6 miesiącach: 8,69 mld zł), zaś koszty z tytułu opłat i prowizji – 2,44 mld zł (po 6 miesiącach: 2,07 mld zł).

Koszty administracyjne w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 20,48 mld zł (po 6 miesiącach: 17,63 mld zł).

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 4,38 mld zł po 7 miesiącach br. (po 6 miesiącach: 3,9 mld zł).

NBP podkreślił, że zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.

„Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9)” – podał też bank centralny.

Źródło: ISBnews