NBP: zysk netto banków wyniósł 1,9 mld zł, wzrósł o 43,4 proc. rdr, w I kwartale

NBP: zysk netto banków wyniósł 1,9 mld zł, wzrósł o 43,4 proc. rdr, w I kwartale
Fot. stock.adobe.com/alswart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w I kwartale 2021 roku wyniósł 1,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 43,4 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym marcu 2021 roku zysk netto sektora wyniósł 550 mln zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do marca 2021 roku wyniosły 16,8 mld zł, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku.

Czytaj także: Jakie wyniki finansowe pokażą banki za I kwartał 2021 roku?

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy w I kwartale wyniósł 10,9 mld zł, czyli spadł 15 proc., natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 4,08 mld zł, rosnąc o 14 proc.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne były na poziomie 9,39 mld zł, o 6 proc. mniej niż przed rokiem. Koszty pracownicze spadły 2 proc., a pozostałe koszty administracyjne o 10 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w I kwartale 2021 roku 1,95 mld zł, spadając rdr o 40 proc.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

 I kw. 2021I kw. 2020zmiana
Przychody odsetkowe12 02116 777-28%
Koszty odsetkowe1 0973 978-72%
Przychody z tytułu opłat i prowizji5 1434 7658%
Koszty z tytułu opłat i prowizji1 0611 171-9%
Koszty administracyjne9 38510 025-6%
Odpisy1 9503 259-40%
Zysk netto1 9071 33043%

Źródło: PAP BIZNES