NBP: Raport o inflacji – lipiec 2011 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

"nbp.01.150xInflacja CPI w krótkim horyzoncie projekcji utrzymywać się będzie na wysokim poziomie (4,0% w 2011 r.), co jest skutkiem niekorzystnych uwarunkowań podażowych, utrzymujących wysoki wzrost krajowych cen żywności i energii oraz zmiany stawek VAT od początku stycznia br." - czytamy w opublikowanym wczoraj Raporcie o inflacji.

W latach 2012-2013 czynniki te już tylko w ograniczonym stopniu będą zwiększać inflację w ujęciu r/r: wyższa efektywna stawka VAT zostanie już uwzględniona w cenach w 2011 r., a ceny surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych ustabilizują się od połowy 2011 r. na wysokich poziomach. Dodatkowym czynnikiem obniżającym stopę inflacji w okolice celu inflacyjnego (2,5% r/r) w latach 2012-2013 będzie wolniejsze tempo wzrostu PKB, zbliżone do potencjalnego.

110712.alebank.pl.raport.nbp.raport.o.inflacji.2011.07.443x363

Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieŜących i przyszłych procesów makroekonomicznych wpływających na inflację. Przedstawiona w rozdziale 4 Raportu projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. Do opracowania projekcji wykorzystano model makroekonomiczny NECMOD. Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją sprawował Zbigniew Hockuba, członek Zarządu NBP. Zarząd NBP zaakceptował przekazanie projekcji Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja inflacji stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki PienięŜnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.

Pobierz: Raport o inflacji – lipiec 2011.

Źródło: www.nbp.pl