NBP: projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie narusza niezależność banku centralnego

NBP: projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie narusza niezależność banku centralnego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zapisy projektu ustawy o cyberbezpieczeństwie, w kształcie zaproponowanym przez byłe Ministerstwo Cyfryzacji, naruszają niezależność banku centralnego - ocenił w opinii do projektu Narodowy Bank Polski.
.@nbppl: zapisy projektu ustawy o cyberbezpieczeństwie, w kształcie zaproponowanym przez byłe @MC_GOV_PL, naruszają niezależność banku centralnego #NBP #cyberbezpieczeństwo

„(…) W projekcie ustawy pomimo braku bezpośrednich odwołań do Narodowego Banku Polskiego, propozycje niektórych przepisów mogą wydawać się niezgodne z rolą przypisaną NBP w przepisach Konstytucji RP i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim w zakresie wartości fundamentalnych z punktu widzenia podstaw funkcjonowania banku centralnego w Polsce, w szczególności jego niezależności” – napisał NBP.

Kompetencje Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa

„Powyższe odnosi się do propozycji przepisów wedle których projektodawca nadał Pełnomocnikowi Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa kompetencje do wydawania (…) ostrzeżeń i poleceń zabezpieczających w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 1-16 ustawy o KSC (krajowy system cyberbezpieczeństwa – przyp. red.). Narodowy Bank Polski, jako jeden z podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa (…) może być zatem adresatem tego rodzaju działań Pełnomocnika” – dodano.

Czytaj także: Będą zmiany w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jakie?

Ponadto, w ocenie NBP powierzenie Pełnomocnikowi Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa kompetencji umożliwiających ingerowanie w systemy IT będące komponentem infrastruktury płatniczej, której operatorem jest bank centralny, np. SORBNET2, TARGET2-NBP, nie znajduje uzasadnienia.

W projekcie ustawy o cyberbezpieczeństwie znalazły się m.in zapisy o możliwości wykluczania dostawców sprzętu i oprogramowania z systemu zamówień publicznych. 

Źródło: PAP BIZNES