Nawet 1500 zł za zmianę dnia spłaty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kalkulacja.mieszkanie.01.25Kredyty hipoteczne są zaciągane na wiele lat, w ciągu których wiele się w naszym życiu zmienia. Jeśli do tych zmian będziemy chcieli dostosować parametry naszego kredytu, to może nas to sporo kosztować. Z informacji zebranych przez Expandera wynika, że zwykła zmiana dnia spłaty raty może kosztować nawet 1500 zł.

Dzień miesiąca, w którym chcemy płacić raty ustalamy w momencie składania wniosku o kredytu hipotecznego. Taki kredyt jest jednak spłacany przez wiele lat i nierzadko po pewnym czasie okazuje się, że inny dzień byłby dla nas korzystniejszy. Okazuje się jednak, że taka zmiana często wiąże się z wysokimi kosztami.

Dzień spłaty zwykle jest wpisywany do umowy kredytowej, a więc zmiana wymaga podpisania aneksu. Tymczasem banki każą sobie za nie sporo płacić. Rekordzistą pod tym względem jest PKO BP. W jego przypadku opłata za aneks wynosi do 0,5% pozostałego do spłaty zadłużenia, nie mniej jednak niż 150 zł. Gdy dług wynosi 300 000 zł za zmianę dnia płatności raty możemy więc zapłacić 1500 zł.

Na szczęście w większości banków taka opłata jest znacznie niższa. Najczęściej kosztuje to ok. 200 zł. Najlepsze warunki w tym zakresie zapewnia BZ WBK i Credit Agricole, w których zmiana terminu raty nie wymaga podpisywania aneksu do umowy i nie wiąże się z opłatami. Warto też wspomnieć o Alior Banku, BPS,  mBanku i Multibanku, w których aneks co prawda jest wymagany, ale kosztuje tylko 50 zł.

Warto jednak dodać, że nie we wszystkich bankach można dowolnie ustawić sobie dzień spłaty. Dla przykładu w Deutsche Banku wszyscy klienci spłacają raty 4-ego dnia miesiąca (wyjątek to Rodzina na swoim – 10-tego dnia) i nie można tego w żaden sposób zmienić. W Polbanku dniem spłaty automatycznie staje się dzień miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt. Tu jednak istnieje szansa na późniejszą zmianę, o ile bank wyrazi na to zgodę i pod warunkiem zapłacenia 500 zł prowizji.

Są również banki, które co prawda nie pozwalają dowolnie ustalić sobie dnia spłaty, ale dają w tym zakresie większą lub mniejszą swobodę. Dla przykładu w Raiffersien Banku raty można spłacać tylko 6-tego,12-tego,18-tego lub 24-tego dnia miesiąca. W ING Banku Śląskim czy Euro Banku może to być 5, 10, 15, 20 lub 25-ty dzień miesiąca. Ostatnia grupa to 11 banków, w których można dowolnie wybrać sobie dzień, w którym chcemy dokonywać spłaty. Ich lista można zobaczyć w poniższej tabeli.

121118.tabela.expander.01.346x725

Jarosław Sadowski
Analityk firmy Expander
www.expander.pl