Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego chcą badać pracowników banków spółdzielczych

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego chcą badać pracowników banków spółdzielczych
Fot. stock.adobe.com/Photographee.eu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Naukowcy z Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego skierowali do menedżerów i pracowników banków spółdzielczych, w którym proszą ich o wzięcie udziału w ich projekcie badawczym.

 Szanowni Państwo,
pragnę Państwa serdecznie zaprosić do udziału w badaniu pt. „Menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz pracownicy młodego pokolenia”, które Uniwersytet Warszawski realizuje na zlecenie firmy szkoleniowej „Trakt”.

Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „GRA-jmy kompetencjami” w ramach konkursu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy. Oś Piorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Problem zarządzania pracownikami młodego pokolenia (do 28 lat) i kształcenia w tym celu właściwych kompetencji menedżerskich od lat zajmuje naukowców różnych dyscyplin.

Tak narodził się pomysł badawczy, by przyjrzeć się współpracy i relacjom między menedżerami a pracownikami bankowości spółdzielczej.

Jesteśmy przekonani, że wnioski ze zrealizowanych badań pozwolą z jednej strony lepiej zrozumieć relacje menedżerów oraz młodych pracowników banków spółdzielczych, z drugiej zaś stworzyć katalog zaleceń i rekomendacji dla menedżerów.

Ten etap badań realizowany jest techniką CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) wśród 200 menedżerów średniego i wyższego szczebla bankowości spółdzielczej w Polsce. Wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu od 10 do 15 minut a wszystkie pozyskane w toku badania informacje zostaną w pełni zanonimizowane i wykorzystane jedynie na potrzeby zbiorczych zestawień statystycznych.

Ankieta do badań dostępna pod tym adresem

dr Olgierd Annusewicz
p.o. dyrektora Ośrodka Analiz Politologicznych UW

Źródło: Uniwersytet Warszawski / UW