Nauka: Nadzorowana zmiana

Nauka: Nadzorowana zmiana
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O powodzeniu procesu coachingowego decyduje motywacja pracownika, dobrze zdefiniowany cel coachingu i profesjonalny szkoleniowiec.

Zbigniew Marcinkowski

Jedną z metod szkoleń pracowników banków jest coaching. Jako taki jest on ściśle zdefiniowany i podlega określonym zasadom ustalanym przez Międzynarodową Federację Coachingu (ICF) i inne organizacje coachingowe. Jest to sposób pracy, w którym coach odpowiada za proces, a klient za rezultat coachingu, czyli za to, czy ten proces odniesie sukces. Coach nie podaje gotowych rozwiązań, lecz bazuje na wiedzy czy też zasobach klienta i inspiruje go do znalezienia rozwiązań najbardziej adekwatnych do jego potrzeb, celów i wartości. Jego zadaniem jest pomoc w zdefiniowaniu celu, do którego osoba coachowana (coachee) chce dotrzeć i w określeniu sposobu, w jaki to osiągnie. Coach ułatwia zrozumienie potrzeb, bierze przy tym pod uwagę system wartości osoby poddawanej procesowi, jej emocje i to, co jest dla niej ważne. Jest on jednak w tym procesie raczej facylitatorem (osobą wspierającą i prowadzącą), zadaje pytania, które mają inspirować i pobudzać do znajdowania rozwiązań, natomiast te rozwiązania ma określić osoba, która podlega coachingowi.

Eksperci zarządzania

Coaching jest wykorzystywany również w sektorze bankowości. Dotychczas ta forma rozwoju była oferowana głównie wyższej kadrze menedżerskiej, obecnie coraz powszechniej jest kierowana również do średniej kadry menedżerskiej oraz pracowników „z potencjałem”.

– W ramach tradycyjnego szkolenia poszerzamy zakres naszych kompetencji i wiedzy. Jest ono na ogół ograniczone do tematu szkolenia oraz poziomu kompetencji trenera. Coaching wspiera rozwój osób, bazując na zasobach, którymi one dysponują. Jest osobą zarządzającą i wspierającą proces, ale cele i pomysły kreuje osoba lub zespół pracujący z nim. Coach nie musi dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu bankowości, aby pokierować procesem coachingowym w taki sposób, by jego klient wykreował optymalne rozwiązania problemu z tego zakresu. Ma on wiedzę na temat tego, jak zarządzać samym procesem, ale głównym założeniem jest to, że jego klient (osoba lub zespół) jest w stanie wypracować optymalne rozwiązania, bazując na zasobach, którymi dysponuje – wyjaśnia Artur Michalski, prezes zarządu ICF Polska.

– Szkolenia i coaching to dwie odrębne kwestie i zupełnie różne metody. Szkolenia z założenia są dla wszystkich, natomiast coaching zakłada, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI