Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Etyka w Finansach – Blockchain | Czego spodziewał się Wei Dai?

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Etyka w Finansach – Blockchain | Czego spodziewał się Wei Dai?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kiedy w 1998 r. programista Wei Dai po raz pierwszy opisał koncepcję stworzenia wirtualnej waluty, wizja ta wydawała się nierealna. Dla porównania w tym samym roku w Polsce rozpoczęto negocjacje przystąpienia do Unii Europejskiej, co idealnie obrazuje horyzonty kraju wciąż borykającego się ze skutkami transformacji ustrojowej.

Ponad 10 lat później wizjonerski pomysł doczekał się realizacji, kiedy to 17 sierpnia 2010 r. bitcoin debiutował na kryptogiełdzie Mt.Gox z ceną 0,063 USD. Obecnie kurs tej najpopularniejszej kryptowaluty wynosi kilkadziesiąt tysięcy USD, a liczba miejsc, gdzie można nią płacić stale wzrasta1. Ciężko sobie wyobrazić, aby latach 90. ubiegłego wieku takiej właśnie realizacji swojego pomysłu spodziewał się Wei Dai. Podobnie pokolenie Polaków, zmagające się wówczas z początkami kapitalizmu, nie mogło przypuszczać, iż staniemy się jednym z krajów o najwyższej świadomości zastosowania technologii w nowoczesnej bankowości2.

Blockchain w bankowości

Choć wielu, zwłaszcza młodych ludzi, marzy obecnie o zakupie bitcoina, to niewielu jego posiadaczy interesuje się techniczną stroną przedsięwzięcia, czy stara się zrozumieć procesy stojące za jego obiegiem na rynku. Większość osób jedynie mgliście łączy ową kryptowalutę z blockchainem, który leży u jej podstaw, nie zdając sobie jednak sprawy z istnienia innych możliwości zastosowania tej technologii. Informacje te przebijają się leniwie do powszechnej świadomości, skomplikowane aspekty techniczne nie ułatwiają jednak przeciętnemu użytkownikowi wyobrażenia sobie kolejnych możliwości. Pomimo to, za sprawą instytucji finansowych, dostrzegających korzyści płynące z zastosowania blockchainu w oderwaniu od kryptowalut, w ostatnich latach znalazł on swoje zastosowanie również w szerzej pojętej bankowości. Od tego czasu jego wpływ na innowacyjne procedury finansowe, ukryte pod nowatorsko brzmiącą nazwą FinTech, stale rośnie, a kolejne podmioty decydują się na jego wdrożenie.

Od strony technicznej blockchain łączy w sobie kilka nowoczesnych technologii, w tym rozproszone przechowywanie danych, transmisję peer-to-peer, algorytmy szyfrowania oraz mechanizmy konsensusu. Uważany jest często za przełomowe narzędzie transmisji i przechowywania informacji, które ma szansę zmienić oblicze bankowości przyszłości. Zauważa się możliwości jego zastosowania dla poprawy technicznej efektywności banków, skuteczności ochrony danych osobowych, a także zachowania wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa3. Blockchain wydaje się wypełniać cele zrównoważonego rozwoju oraz współgrać ze współczesnymi tendencjami, również pozornie niezwiązanymi ze światem finansów, jak chociażby ochrona środowiska4.

Z uwagi na liczne zalety nowego narzędzia, coraz więcej instytucji krajowych i międzynarodowych podejmuje się przynajmniej zbadania omawianej technologii pod kątem możliwości wdrożenia jej do systemów bankowych, czy nowoczesnej administracji. Jako przykład posłużyć może tutaj Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który przeprowadził pochlebną analizę potencjalnego oparcia nowoczesnych finansów na transakcjach realizowanych za pomocą technologii blockchain. Zbadano skutki jej zastosowania, co znamienne, pomijając już z góry możliwość rezygnacji z takiego wdrożenia. Podobnie Organizacja Narodów Zjednoczonych, po wypowiedzi sekretarza generalnego António Guterresa, który określił blockchain mianem kluczowego elementu6, wprowadziła jego zastosowanie do projektu „Miasto dla wszystkich”, realizowanego w ramach pomocy rządowi Afganistanu7.

Jak widać z powyższych informacji, wykorzystanie blockchainu do przeprowadzania rozmaitych transakcji finansowych dla wielu podmiotów z zakresu bankowości staje się coraz bardziej kuszące, jeżeli nie już przesądzone. Czy jednak technologia o takim stopniu skomplikowania i decentralizacji może pozostać pod kontrolą podmiotów sprawujących nadzór nad systemem finansowym? Czy mamy obecnie wystarczające ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK