Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Bank Gospodarstwa Krajowego | Wykształcone społeczeństwo to najlepszy kapitał

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Bank Gospodarstwa Krajowego | Wykształcone społeczeństwo  to najlepszy kapitał
Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W epoce gospodarki opartej na wiedzy, o konkurencyjności państw decyduje poziom kapitału intelektualnego, rozumiany jako zakres wiedzy i kompetencji społeczeństwa. Nic dziwnego, że Bank Gospodarstwa Krajowego, jedyny krajowy bank rozwoju, aktywnie angażuje się w szereg projektów edukacyjnych.

Jan Bolanowski

Model biznesowy Banku Gospodarstwa Krajowego różni się od innych podmiotów sektora bankowego. Jako bank rozwoju BGK za swoją misję przyjął wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Oprócz finansowania programów rozwojowych i kluczowych dla gospodarki Polski inwestycji, stawia również na aspekt społeczny. Jak przekonują przedstawiciele banku, te dwa aspekty są ze sobą ściśle powiązane.

Nasz wzrost gospodarczy zależy od technologicznej konkurencyjności gospodarki, innowacji i specjalizacji. Wykształcenie i poziom edukacji są kluczowym elementem rozwoju społecznego. Tak rozumiany kapitał intelektualny można osiągnąć dzięki wykształconemu społeczeństwu. Edukacja to spoiwo dwóch filarów strategii Banku Gospodarstwa Krajowego – zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje te działania m.in. poprzez fundację Empiria i Wiedza, która zgodnie ze swoimi celami statutowymi nie tylko wyrównuje szanse w edukacji, ale i wspiera w rozwoju najzdolniejszych – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

Równy dostęp do wiedzy od najmłodszych lat

BGK kładzie największy nacisk na realizację jednego z celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli równy dostęp do wiedzy. Podstawowym z priorytetowych obszarów jest szeroko pojęta edukacja ekonomiczna. Od pięciu lat bank prowadzi akcję edukacyjną „Były sobie pieniądze”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-9 lat, ma podnieść poziom ich wiedzy ekonomicznej oraz wprowadzić je w podstawy finansów. Tematyka lekcji dotyczy przede wszystkim: wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, jak również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Wiadomości skorelowane są z podstawą programową, dzięki czemu szkoły i przedszkola mogą wzbogacić program nauczania o zestaw ciekawych lekcji, które jednocześnie odpowiadają na potrzeby uczniów.

Z kolei program „...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK