Narastają obawy o wdrożenie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

niedzwiedzki.marcin.150x227Niemiecki Trybunał Konstytucyjny zadecyduje w środę o zgodności nowego funduszu ratunkowego z konstytucją. Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (ESM) jest głównym narzędziem, z którym powiązany został plan nielimitowanego skupu obligacji krajów Strefy euro przez Europejski Bank Centralny (EBC). Fundusz warty 500 miliardów euro zostanie poddany weryfikacji przez Niemcy, a to może podważyć ostatnie działania EBC, by ustabilizować rynek długu w Europie.

Plan, według jakiego miał zacząć działać fundusz ESM, został przegłosowany przez Bundestag już 29 czerwca. Grupa niemieckich prawników, ekonomistów i polityków wyraziła sprzeciw i skierowała sprawę do Trybunału. Ich podstawowym zarzutem jest niezgodność z konstytucją wdzianej przez pryzmat delegowania uprawnień z Niemiec do Brukseli. Według przeciwników, fundusz może z tego powodu naruszyć podstawowe prawa, które są podstawą ustroju demokratycznego.

Podczas gdy Trybunał będzie weryfikować założenia ESM, w Holandii obywatele zadecydują o wyborze nowego rządu. Istnieje duża szansa, że zostanie poparta frakcja przeciwna większej integracji Strefy euro. Po miesiącach gry dyplomatycznej, która zmierzała do uspokojenia nastrojów na rynkach, może okazać się, że bardziej realny okaże się rozpad Wspólnoty niż zacieśnienie więzi fiskalnej między krajami Unii.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz Minister Finansów Wolfgang Schaeuble wyrazili zaufanie i nadzieję, że ESM przetrwa próbę sił i zostanie zaakceptowany w obecnym stanie. Specjaliści od prawa konstytucyjnego stwierdzili, że bardziej prawdopodobne są kosmetyczne zmiany niż całkowite odrzucenie dokumentu.

Włochy i Hiszpania nadal podtrzymują swoje stanowisko w sprawie braku potrzeby korzystania z funduszy pomocowych. O ile premier Włoch wyraził poparcie dla działania ECB, które w jego ocenie odciąży obligacje, o tyle premier Hiszpanii Mariano Rajoy stwierdził, że program pomocowy będzie szczegółowo przeanalizowany nim zostanie podjęta decyzja o skorzystaniu z niego.

Po decyzji Niemieckiego Trybunały Konstytucyjnego ministrowie finansów Strefy euro spotkają się na Cyprze, by opracować kolejne kroki zarządzania kryzysem. Prawdopodobnie, rozmowy będą obejmować unię bankową oraz nowe przywileje Europejskiego Banku Centralnego, jak chociażby nadzór nad sektorem bankowym.

Marcin Niedźwiecki
specjalista rynku CFD i Forex
City Index