Największy ranking finansowy polskich firm już dostępny w sieci

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

tabela.kalkulator.01.250x16Rynkometr.pl to baza wiedzy o polskiej gospodarce i tworzących ją przedsiębiorcach, a także największy ogólnodostępny ranking finansowy polskich firm w internecie.

Agregujemy informacje pochodzące z różnych źródeł i prezentujemy je w czytelnej formie dla każdej z 1 650 podgrup branżowych według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 i dla całej gospodarki.

W aktualnej wersji serwisu udostępniamy użytkownikom kwartalne dane statystyczne z prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wybrane informacje z opublikowanych w Monitorze Polskim „B” sprawozdań finansowych 12 297 największych podmiotów, przypisanych do poszczególnych grup branżowych na podstawie zadeklarowanego w rejestrze REGON kodu przeważającej działalności.

Przygotowane zestawienia mogą być przydatne:

  • do oceny sytuacji finansowej wybranych branż i działających w nich podmiotów gospodarczych,
  • przy szacowaniu wielkości rynku oraz udziału rynkowego największych podmiotów w wybranych branżach,
  • przy wyszukiwaniu najbardziej rentownych branż, w których warto rozpocząć działalność,
  • do poszerzenia własnej wiedzy o strukturze polskiej gospodarki.