Najważniejsze uwagi przekazane

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cea.250xW dniu 18 października CEA zabrał głos na zorganizowanej przez KE w Brukseli konferencji "Zapobieganie klęskom żywiołowym i ubezpieczanie od ich następstw". Swoją prezentację CEA poparł publikacją dokumentu na temat ubezpieczania klęsk żywiołowych w Europie.

Zarówno w prezentacji, jak i w dokumencie CEA przedstawiono zasady dotyczące zdolności ubezpieczeniowej, podkreślono znaczenie egzekwowania przez władze publiczne środków zapobiegania ryzyku i zwrócono uwagę na potrzebę swobodnego dostępu do danych na temat ryzyka.

Konferencja jest jednym z elementów szczegółowej analizy problematyki związanej z klęskami żywiołowymi prowadzonej przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego i Usług KE.

Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, na zakończenie ogłosił, że KE opublikuje zieloną księgę i że zorganizowane zostaną konsultacje społeczne dotyczące ubezpieczeń od klęsk żywiołowych w Europie, mające na celu określenie, który z systemów krajowych jest najskuteczniejszy, oraz ułatwienie podjęcia decyzji, czy wymagane będą przepisy na szczeblu UE. Komisarz nie podał żadnych terminów dotyczących konsultacji ani zielonej księgi.

Źródło: PIU