Najlepsze metody poszukiwania pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dyskusja.250xWłasna sieć kontaktów oraz współpraca z profesjonalnymi firmami rekrutacyjnymi to najbardziej efektywne sposoby poszukiwania pracy w sektorze finansowym w Polsce według respondentów badania Michael Page. Co zaskakujące - media społecznościowe, takie jak Facebook czy LinkedIn, zostały uznane przez respondentów za jedną z dwóch najmniej skutecznych metod.

Wyniki Globalnego Barometru Zatrudnienia 2013 Michael Page przeprowadzonego na grupie 3800 pracowników sektora finansowego wskazują, że współpraca z profesjonalnymi firmami rekrutacyjnymi jest najbardziej efektywą i popularną metodą poszukiwania pracy na świecie. Taką opinię wyraziili badani pracownicy z regionu Azji i Pacyfiku (59%), z Ameryki Łacińskiej (54%), z Bliskiego Wschodu i Afryki (51%), z Europy (49%) oraz z Ameryki Północnej (45%). Ich zdaniem wysłanie aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie firmy rekrutacyjnej jest 5 razy bardziej skuteczne niż przesłanie CV bezpośrednio do pracodawcy. W Polsce współpraca z firmami rekrutacynymi znalazła się na drugim miejscu rankingu tuż za networkingiem.

Poszukiwanie pracy poprzez własną sieć kontaktów biznesowych i towarzyskich, czyli networking, to najbardziej skuteczny sposób znalezienia pracodawcy w naszym kraju. Takiej odpowiedzi udzieliło 41% osób badanych przez Michael Page w Polsce. Metoda ta zyskała najwięcej głosów poparcia, bo aż 51%, w Ameryce Północnej, gdzie podobnie jak w naszym kraju została uznana za najlepszą. W ogólnym, światowym zestawieniu, networking znalazł się jednak na drugim miejscu i został określony przez respondentów jako 3 razy bardziej efektywny niż aplikowanie do pracodawcy. Głosy oddane na ten sposób poszukiwania zatrudnienia rozkładały się następująco: 44% – Azja i Pacyfik, 46% Bliski Wschód i Afryka, 48% Ameryka Łacińska, 49% – Europa.

„Równoczesne wykorzystanie tych dwóch kanałów, a więc współpraca z firmą rekrutacyjną oraz networking dają zdaniem kandydatów z sektora finansowego największe szanse na znalezienie zatrudnienia. To ważna wiadomość dla pracodawców, która pokazuje, jak dotrzeć do największego grona osób poszukujących pracy, aby znaleźć i zatrudnić te najbardziej utalentowane” mówi Agnieszka Kulikowska, Managing Consultant Banking & Financial Services w Michael Page.

W pierwszej trójce najefektywniejszych metod poszukiwania pracy znalazły się także internetowe portale pracy, takie jak np. popularny w Polsce Pracuj.pl. Przeszukiwanie ogłoszeń rekrutacyjnych w sieci wskazało 45% respondentów z Europy oraz 35% z Polski. Badani określili ten sposób jako 2 razy bardziej skuteczny niż aplikowanie bezpośrednio do pracodawcy, które to z kolei znalazło się na 4. z sześciu miejsc rankingu.

O ile ogłoszenia rekrutacyjne w Internecie można śmiało nazwać popularnym kanałem poszukiwania pracy, o tyle ogłoszenia prasowe zostały określone przez badanych jako najmniej skuteczna metoda w obecnych czasach. Tym samym Globalny Barometr Zatrudnienia 2013 Michael Page potwierdził obserwowany na całym świecie trend odchodzenia od mediów drukowanych na rzecz wirtualnych.

Co ciekawe, nie wszystkie kanały internetowe zostały uznane za efektywne w poszukiwaniu zatrudnienia. Pomimo stale rosnącej popularności mediów społecznościowych, zarówno w sferze prywatnej jak i biznesowej, respondenci Michael Page określili je jako 4 razy mniej efektywne niż wysłanie CV bezpośrednio do pracodawcy. Za poszukiwaniem pracy poprzez Facebook, LinkedIn czy Twitter opowiedziało się jedynie 11% badanych z Azji i Pacyfiku, 14% z Ameryki Łacińskiej, 15% z Europy, 17% z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki oraz 18%, najwięcej, z Ameryki Północnej. Ponad połowa respondentów z Polski uznała ten kanał za jeden z dwóch najmniej skutecznych.

Badani przez Michael Page pracownicy sektora finansowego na świecie uważają, że aktywne poszukiwanie zatrudnienia poprzez media społecznościowe, nawet te specjalizujące się w kontaktach biznesowych, nie jest skuteczne. Pomimo że 58% z nich posiada konto i jest aktywnych w LinkedIn, tylko 33% używa tego kanału do poszukiwania pracy. 1/4 twierdzi, że wykorzystuje LinkedIn w kontaktach biznesowych, ale tylko tych nie związanych z rekrutacją.

Jeszcze większa liczba badanych przez Michael Page nie utożsamia Facebooka z miejscem odpowiednim do poszukiwania pracy. Serwis ten używają oni w celach prywatnych, takich jak utrzymywanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi (71% głosów). Co więcej, 75% badanych na świecie wręcz nie chce otrzymywać ofert pracy za pośrednictwem tego serwisu. Z drugiej strony, 25% respondentów posiadających konto na Facebooku jest zainteresowanych używaniem go w celu kontaktowania się z rekruterami, a 28% byłoby zainteresowane ogłoszeniami rekrutacyjnymi pojawiającymi się w tym serwisie.

“Media społecznościowe pozostają istotnym narzędziem wykorzystywanym przez rekruterów w dotarciu do pasywnych kandydatów. Natomiast w przypadku aktywnego poszukiwania pracy plasują się dużo poniżej najbardziej popularnego networkingu czy kontaktu z rekruterem. By zwiększyć efektywność procesu pozyskiwania talentów, pracodawcy mogą stosować ten kanał komunikacji z potencjalnymi kandydtami jako uzupełnienie metod bardziej tradycyjnychkomentuje Agnieszka Kulikowska z Michael Page.

Wyniki Globalnego Barometru Zatrudnienia 2013 Michael Page są ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Tym pierwszym wskazują jakie metody w danym regionie świata dają najlepsze efekty w poszukiwaniu pracy. Tym drugim, że należy stosować wielokanałowe metody rekrutacyjne w celu zmaksymalizowania efektywności w poszukiwaniu talentów. Jak się okazuje redukcja wydatków na rekrutację powoduje utratę większości szans na znalezienie i zatrudnienie najbardziej utalentowanych ludzi.

Globalny Barometr Zatrudnienia 2013 został zrealizowany przez firmę Michael Page, międzynarodowego lidera w dziedzinie rekrutacji, na grupie około 3800 specjalistów, managerów i dyrektorów sektora bankowego i usług finansowych z 47 krajów świata.  Ponad 2000 odpowiedzi na pytania zawarte w Barometrze napłynęło od przedstawicieli sektora z Europy, wśród nich 220 z Polski.

Źródło: Michael Page