Najlepsza koniunktura w grudniu w sekcji finanse i ubezpieczenia

Najlepsza koniunktura w grudniu w sekcji finanse i ubezpieczenia
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w grudniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w grudniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji #finanse i #ubezpieczenia #GUS

W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury na poziomie plus 7,8 (plus 10 w listopadzie). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 8,8% (przed miesiącem odpowiednio 17% i 7,0%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano.

„Zarówno bieżący popyt, jak i sprzedaż oceniane są mniej korzystnie niż w listopadzie. Diagnozy sytuacji finansowej są zbliżone do pozytywnych sprzed miesiąca. Odpowiednie przewidywania są gorsze od zgłaszanych w listopadzie. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia. Ceny w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć nieco szybciej niż się tego spodziewano w listopadzie” – czytamy w komunikacie.

W zakwaterowaniu i gastronomii w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,5 (w listopadzie plus 9,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 9,0% (przed miesiącem odpowiednio 17,4% i 8,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Pomimo utrzymujących się negatywnych diagnoz sprzedaży i gorszych niż w listopadzie ocen bieżącego popytu, aktualna sytuacja finansowa oceniana jest bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do formułowanych w listopadzie. Sygnalizowany jest nieznaczny spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest wzrost cen” – czytamy dalej.

W sekcji informacja i komunikacie w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 17,7 (w listopadzie plus 20,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,6% (przed miesiącem odpowiednio 25,4% i 5,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Zarówno bieżący popyt, jak i sprzedaż oceniane są nieco mniej korzystnie niż w listopadzie, utrzymują się pozytywne diagnozy sytuacji finansowej. Analogiczne przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest niewielki spadek cen” – napisano w materiale.

Poprawę koniunktury odnotowuje 29,3% badanych firm

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej w grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 27,1 (przed miesiącem plus 26,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 29,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 2,3% (w listopadzie odpowiednio 29,3% i 2,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej korzystnie niż przed miesiącem. Również prognozy popytu i sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych w listopadzie, natomiast przewidywania odnoszące się do sytuacji finansowej są zbliżone do korzystnych sprzed miesiąca. Sygnalizowany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują mniejsze niż w listopadzie zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen” – podsumowano.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym spadł

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w grudniu br. na poziomie plus 10,4 pkt wobec plus 13,1 pkt w poprzednim miesiącu, podał także GUS.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 10,4 (przed miesiącem plus 13,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,9% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 7,5% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 19,7% i 6,7%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Bieżąca sprzedaż oceniana jest mniej korzystnie niż w listopadzie. Odpowiednie przewidywania są najmniej optymistyczne od lipca br. Utrzymują się pozytywne diagnozy sytuacji finansowej.

„Prognozy w tym zakresie są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z mniej optymistycznymi przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, zapowiadany wzrost zamówień towarów u dostawców może być mniejszy od oczekiwanego w listopadzie. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, nieco mniejsze od planowanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zapowiadanym miesiąc wcześniej” – czytamy dalej.

Natomiast w handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,8 (przed miesiącem minus 0,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 13,7% (przed miesiącem odpowiednio 11,9% i 12,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżące oceny i prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są niekorzystne, gorsze od formułowanych w listopadzie.

„Nadal zwiększają się opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Zatrudnienie może być ograniczane w nieznacznie większym stopniu niż wskazywały prognozy z listopada. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć nieco szybciej niż sygnalizowano w ubiegłym miesiącu” – czytamy w materiale.

Spośród badanych podmiotów 30,9% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 30,5%). Grudzień jest czwartym z kolei miesiącem, w którym przedsiębiorcy formułują nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał też Urząd.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie także w dół

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w grudniu br. na poziomie minus 2,8 pkt, wobec minus 0,8 przed miesiącem.

„W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,8 (przed miesiącem minus 0,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 11% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 13,7% (przed miesiącem odpowiednio 11,9% i 12,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Bieżące oceny i prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są niekorzystne, gorsze od formułowanych w listopadzie.

„Nadal zwiększają się opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Zatrudnienie może być ograniczane w nieznacznie większym stopniu niż wskazywały prognozy z listopada. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć nieco szybciej niż sygnalizowano w ubiegłym miesiącu” – czytamy dalej.

Spośród badanych podmiotów 30,9% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 30,5%). Grudzień jest czwartym z kolei miesiącem, w którym przedsiębiorcy formułują nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, podał także Urząd.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w grudniu br. na poziomie plus 5,3 pkt wobec plus 6,1 pkt miesiąc wcześniej.

„Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,3 (przed miesiącem plus 6,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,2% (przed miesiącem odpowiednio 16,3% i 10,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – czytamy w komunikacie.

Oceny dotyczące portfela zamówień są negatywne, a produkcji – korzystne, ale gorsze niż w listopadzie.

„Przewidywania w zakresie portfela zamówień wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może on nie ulec zmianie. Prognozy produkcji są pozytywne, ale ostrożniejsze od formułowanych w listopadzie. Sytuacja finansowa oceniana jest korzystnie, odpowiednie przewidywania są pesymistyczne, gorsze niż przed miesiącem. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną wolniej niż sygnalizowano w listopadzie. Stan zapasów wyrobów gotowych wzrasta i w niewielkim stopniu przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający” – czytamy dalej.

Planowany jest wzrost zatrudnienia, mniejszy od oczekiwań sprzed miesiąca. Przedsiębiorcy zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, szybciej niż przewidywano w listopadzie, podał też Urząd.

Wydajność w przemyśle wzrosła w styczniu-listopadzie

Z kolei wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3,4% r/r w okresie styczeń-listopad br.

W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 2,6%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 7,5%, podano w komunikacie.

Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 5,4% r/r w listopadzie 2018 r. po wzroście o 10,9% r/r miesiąc wcześniej.

W ujęciu miesięcznym w listopadzie odnotowano spadek o 4,8%, podał Urząd.

Zamówienia na eksport i wywóz zwiększyły się w listopadzie br. o 1,4% r/r, ale spadły o 3,5% w ujęciu miesięcznym.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Źródło: ISBnews