Na technologii nie można oszczędzać, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Na technologii nie można oszczędzać, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej
FTBS, 2020
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sytuacja kryzysowa, z jaką mamy do czynienia, skłania przedsiębiorstwa do redukcji kosztów. W przypadku instytucji finansowych oszczędności te nie powinny dotykać sfery technologicznej, gdyż w tym obszarze koncentruje się konkurencja w sektorze. Jak pogodzić konieczne redukcje wydatków z utrzymaniem tempa modernizacji lokalnej branży finansowej? O tym dyskutowano podczas kolejnego webinarium, zorganizowanego w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

#WłodzimierzKiciński: Rozwój technologiczny stanowi nie tylko wyzwanie, ale i szansę na odpowiedzialną racjonalizację ponoszonych nakładów #ForumTechnologiiBS #ZBP #SGB #BPS

Konieczność stawienia czoła przemożnym rywalom z sektora bankowości komercyjnej, a z drugiej strony zwinnym i doskonale zinformatyzowanym fintechom, nie jest jedynym powodem, dla którego ograniczanie nakładów na modernizację technologiczną mogłoby mieć katastrofalne skutki dla lokalnych banków.

Pięć wyzwań

Rozpoczynając webinarium, wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński wskazał na pięć kluczowych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym biznesem. Należy do nich między innymi obserwowana obecnie, globalna recesja w gospodarce jak i powiązane z kryzysem, strukturalne bezrobocie. Wiele gałęzi gospodarki do dziś nie może podnieść się po marcowym przerwaniu łańcuchów dostaw, a przecież nie wiadomo, czy kolejne miesiące nie przyniosą nawrotów epidemii. Do tych wszystkich zjawisk należy dodać „czynnik ludzki”, w postaci nasilającej się aktywności cyberprzestępców. – Ostatni problem stanowi wyzwanie typowo technologiczne – podkreślił wiceprezes ZBP.

Wybór strategii

Jaką strategię powinny w tych okolicznościach przyjąć lokalne instytucje finansowe? Włodzimierz Kiciński wskazał, że rozwój technologiczny stanowi nie tylko wyzwanie, ale i szansę na odpowiedzialną racjonalizację ponoszonych nakładów.

– Jej właściwe zastosowanie daje możliwość osiągnięcia efektywności kosztowej w dobie obniżania wskaźników rynkowych i rosnących kosztów – dodał wiceszef ZBP. Przypomniał on, iż obecnie banki spółdzielcze dysponują pokaźnym zasobem kapitału w postaci 135 mld zł depozytów.

– Przy gwałtownej obniżce stóp rynkowych będzie trzeba przemyśleć dalsze strategie co do operowania tymi środkami – zauważył Włodzimierz Kiciński. Sytuacja ta może mieć szczególnie negatywne skutki dla tych banków, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem kosztów do przychodów.

Złym prognostykiem dla sektora jest także osłabienie aktywności gospodarczej klientów lokalnych instytucji finansowych, przy czym należy brać pod uwagę nie tylko klientów firmowych, ale i osoby prywatne, które wskutek epidemii utraciły lub mogą w najbliższym czasie utracić stałe źródło przychodów.

W tym kontekście ograniczanie bankowych wydatków może być równoznaczne w pierwszej kolejności z digitalizacją wielu procesów, co dawałoby choćby możliwość tworzenia wielofunkcyjnych platform sprzedażowych. Istotne są również oszczędności, wynikające z dostarczania dokumentacji klientom w postaci elektronicznej, którą to możliwość  potwierdził niedawno KNF.

– Istnieje też wielka szansa na ograniczenie kosztów funkcjonowania tzw. backoffice. W obu zrzeszeniach są inicjatywy w kierunku wykorzystania w tym celu centrum usług wspólnych lub świadczenia tychże usług przez banki zrzeszające – powiedział wiceprezes ZBP, wskazując, iż zmiany takie będą przyjęte życzliwie przez samych bankowców jak i ich klientów, a dodatkowo wpłyną dodatnio na wynik finansowy instytucji.

Nie możemy się rozdrabniać, musimy budować efekt skali

Doskonałym przykładem optymalizacji działań w ramach całego sektora jest interfejs BS API, nad którym prace prowadzone były wspólnie przez obydwa zrzeszenia.

Błażej Mika, wiceprezes SGB-Banku, podkreślił, że w oparciu o ten standard reprezentowana przezeń organizacja stworzyła już aplikację mobilną, która obecnie została udostępniona bankom w formie pilotażu. Narzędzie to zapewnia między innymi dostęp do rachunku, realizacje transakcji płatniczych czy też zarządzanie kartami.

– To było możliwe dzięki BS API – stwierdził Błażej Mika. Obecnie w ramach zrzeszenia prowadzone są prace we współdziałaniu z Krajową Izbą Rozliczeniową i Ministerstwem Cyfryzacji, by bank mógł stać się wystawcą tożsamości w wymiarze komercyjnym i publicznym. Ważnym efektem integracji jest też możliwość stworzenia jednej platformy do obsługi wniosków, składanych w ramach tarczy antykryzysowej.

-To jest też przykład organizacyjnej współpracy nad dostarczaniem jednej platformy – wskazał wiceszef SGB-Banku, twierdząc, iż BS API stanowi ważny element szerszej strategii działania w zrzeszeniu.

Teraz poprzez BS API i aplikacje mobilną chcemy dojść do platformy multikanałowej, gdzie będziemy oferować różnego rodzaju usługi. To wymaga współpracy z kluczowymi partnerami ale i pozwoli osiągnąć optymalizację biznesową zadeklarował Błażej Mika.

Do słów przedmówcy odniósł się też Paweł Gula, wiceprezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, który także podkreślił konieczność standaryzacji. Ocenił on, że w obliczu obecnych technologii, wobec nasilającej się presji regulacyjnej,jedynie ujednolicone schematy działania mogą zapewnić bankom efektywność funkcjonowania. Nabiera to szczególnego wydźwięku w dobie pandemii, która w pewnym stopniu stała się katalizatorem cyfrowej transformacji.

– Epidemia będzie stanowić bardzo kosztotwórczy czynnik dla większości z nas -dodał Paweł Gula. Problemem staje się chociażby, wspomniane już na wstępie przez wiceprezesa ZBP, bezpieczeństwo w wymiarze cyfrowym.

– Nie możemy się rozdrabniać, musimy budować efekt skali – takie rozwiązanie zarekomendował Paweł Gula.

Źródło: aleBank.pl