Na koniec roku bezrobocie poniżej 8 proc.

Na koniec roku bezrobocie poniżej 8 proc.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopa bezrobocia na koniec marca 2017 r. wyniosła 8,1 proc., co oznacza spadek o 1,8 pkt proc. rok do roku i 0,4 pkt proc. w stosunku lutego br. To najlepszy wynik od 26 lat.

To kolejne dane, które mówią o poprawie sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 roku może wynieść mniej niż 8 proc, co zapisał rząd w ustawie budżetowej. Spadek bezrobocia jest efektem ożywienia gospodarczego, a nie zmian w strukturze rynku pracy, tak ważnej dla pracodawców w długiej perspektywie. Nadal niekorzystny jest współczynnik aktywności zawodowej, który wynosi 56,3%, a to oznacza, że jest niższy niż w 2000 roku (56,8%). Podobnie sytuacja ludzi młodych nie ulega znacznej poprawie. Stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata jest prawie dwukrotnie wyższa i wynosi 15,8%.

Dobre dane o bezrobociu są  następstwem poprawy koniunktury gospodarczej wskutek m.in.  wzrostu wydatków na konsumpcję. Nadal jednak obserwować możemy duże różnice pomiędzy regionami. Znacznie powyżej średniej jest województwo kujawsko-pomorskie (11,9%) oraz warmińsko mazurskie (14,9%). Największe możliwości daje rynek pracy w województwie wielkopolskim (4,9%), małopolskim (6,6%) i śląskim (6,5%). Najniższe bezrobocie jest w większych miastach co potwierdzają dane z województwa mazowieckiego. Na rynku pracy w regionie m. st. Warszawy, gdzie bezrobocie jest na poziomie 2,7% panuje zdecydowanie lepsza sytuacja niż w całym województwie mazowieckim ze średnią na poziomie 7%.

Jakub Gontarek

Konfederacja Lewiatan