Mówią, że nadgorlwiość gorsza od faszyzmu. Czy zawsze?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.wykres.06.250xGlobal Audit and Finance S.A., spółka świadcząca usługi pośrednictwa finansowego, planuje w pierwszym kwartale 2013 roku zadebiutować na rynku NewConnect.

Znaczący pakiet jej akcji objął Danks S.A., podmiot już notowany na małym parkiecie. GAF swoją działalność opiera na szeroko rozumianej obsłudze w zakresie pozyskiwania finansowania, w szczególności kapitału na realizację inwestycji oraz na doradztwie z zakresu kredytów hipotecznych. Ponadto specjalizuje się w doborze odpowiedniej oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, przeprowadza analizę oraz audyt bieżącej sytuacji firmy, zajmuje się asystą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Co więcej, przy współpracy z partnerami strategicznymi i specjalistami, prowadzi doradztwo gospodarcze w obszarach wymagających zmian i wsparcia.

Na przełomie roku GAF rozpocznie ofertę prywatną akcji. Przewiduje się pozyskanie ponad 500 tys. zł. Warto zaznaczyć, że ta funkcjonująca niewiele ponad rok Spółka już teraz skrupulatnie przygotowuje się do rzetelnego wypełniania obowiązków emitenta publikując swoje okresowe sprawozdania finansowe. Od początku roku do końca września GAF zanotowała stratę netto na poziomie 594 zł przy 656 tys. zł przychodów. Na wyniku zaciążyły wysokie koszty marketingowe związane z pozyskiwaniem nowych klientów.

Bowiem w pierwszej połowie roku Spółka koncentrowała się na podkreślaniu i umacnianiu swojej pozycji na rynku poprzez skupienie się właśnie na zdobywaniu nowych zleceń i nabywców. Wnioskując po wielkości wypracowanej sprzedaży, cel ten został osiągnięty.

W pierwszym kwartale 2013 r. planujemy zadebiutować na rynku NewConnect. Środki z oferty prywatnej przeznaczymy na pozyskanie nowych klientów, a przez to dynamiczny wzrost Spółki.” – mówi Maria Kołakowska, Prezes Zarządu Global Audit and Finance S.A.

Branża, w której działa przyszły emitent w czasach szeroko komentowanego kryzysu nadal rozwija się dynamicznie. Zacieśnianie polityki kredytowej banków idzie w parze ze wzrostem zainteresowania usługami profesjonalnych doradców finansowych. Także konieczność ściślejszej kontroli finansów sprzyja szukaniu pomocy u specjalistów. Firmy analizowane przez ZFDF w III kwartale br. wspólnie uzyskały nieznacznie wyższy przychód. Jak podkreślają analitycy, niestabilność rynków finansowych oraz spadek koniunktury skutkują zachowawczym, niżej oprocentowanym, ale obarczonym mniejszym ryzkiem lokowaniem kapitału, a także dodatnio wpływają na liczbę osób regularnie oszczędzających. Prognozy przewidują, że do końca 2012 r. sytuacja taka będzie się utrzymywała.

Źródło: Global Audit and Finance S.A.