Moody’s: wstępny rating dla programu euroobligacji BZ WBK na poziomie Baa1

Moody’s: wstępny rating dla programu euroobligacji BZ WBK na poziomie Baa1
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Moody's Investors Service przyznał wstępny długoterminowy rating dotyczący długu w walucie lokalnej i obcej dla programu emisji euroobligacji niezabezpieczonych Banku Zachodniego WBK na poziomie Baa1. Agencja przyznała również długoterminowy rating długu niezabezpieczonego Baa1 w walucie obcej z perspektywą pozytywną dla obligacji, które mają zostać wyemitowane w ramach programu o łącznej wartości do 5 mld euro.

#Moodys Investors Service przyznał wstępny długoterminowy rating dotyczący długu w walucie lokalnej i obcej dla programu emisji euroobligacji niezabezpieczonych #BZWBK na poziomie Baa1 @BankZachodniWBK

Przyznane ratingi uwzględniają jednostkową podstawową ocenę kredytową banku (BCA) na poziomie Baa3, założenie Moody’s dotyczące umiarkowanego rodzicielskiego wsparcia ze strony jednostki dominującej – Banco Santander, co skutkuje podniesieniem ratingu o 1 punkt w stosunku do BCA banku, a także wyniki analizy Advanced Loss Given Failure (LGF), przeprowadzonej przez agencję ratingową, uwzględniającą dotkliwość strat poniesionych przez różne kategorie pasywów w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i prowadzącej do podwyższenia o 1 punkt ratingowy ratingów BZ WBK w odniesieniu do ratingów długu niezabezpieczonego BZ WBK, podano w komunikacie.

Umiarkowana i poprawiająca się jakość aktywów banku

Mooody’s wskazał także, że rating BCA banku na poziomie Baa3 uwzględnia umiarkowaną i poprawiającą się jakość aktywów banku, wysoką rentowność, odpowiednią kapitalizację i płynność. Równoważy to ryzyko wynikające z ekspozycji na kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich, w związku z niepewnością co do inicjatyw ustawodawczych dotyczących kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych.

Pod koniec maja br. zarząd BZ WBK podjął uchwałę wyrażającą zgodę na ustanowienie programu emisji euroobligacji, w ramach którego łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w żadnym czasie nie przekroczy 5 mld euro (lub równowartości tej kwoty w innych walutach). Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg.

Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Dublinie (Dublin Stock Exchange), Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany, podano wówczas.

Agencja Fitch przyznała rating BBB+

W czwartek agencja ratingowa Fitch przyznała rating BBB+ dla długu emitowanego w ramach programu emisji euroobligacji BZ WBK o łącznej wartości do 5 mld euro. Dług krótkoterminowy otrzymał rating 'F2′. Jednocześnie, planowana emisja długu niezabezpieczonego otrzymała oczekiwany rating na poziomie 'BBB+(EXP).

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews