Moody’s obniżył rating depozytów Getin Noble Banku

Moody’s obniżył rating depozytów Getin Noble Banku
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Moody's Investors Service obniżył długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3 z Ba2, długookresową ocenę ryzyka kontrahenta do Ba2 (cr) z Ba1 (cr), ocenę indywidualną do b2 z b1 i skorygowaną ocenę indywidualną do b2 z b1.

#Moody's obniżył rating depozytów #GetinNobleBank do Ba3

Perspektywa ratingów pozostaje negatywna.

Jednocześnie agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:

• krótkoterminowego ratingu depozytów (ST Bank Deposits _Local & Foreign): Not Prime,

• krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr).

Getin Noble Bank jest kontrolowany przez Czarneckiego

Obniżenie ratingów depozytów wynika z obniżenia oceny indywidualnej. Z kolei jej obniżenie to rezultat słabszego profilu kredytowego banku wynikającego ze stosunku złych kredytów do rezerw na straty z kredytów i wskaźnika TCE na poziomie 94,4%. Wskaźnik kredytów niepracujących Getin Noble Banku wyniósł 15,5% w czerwcu 2017 r., wskazał Moody’s.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews