Monitor spółdzielczy – kwiecień 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.04.foto.004.a.400xSGB-BANK: NIC O NAS BEZ NAS

Nowe regulacje ustawowe winny uwzględniać zwolnienie banków spółdzielczych z 80 proc. opłaty rocznej na rzecz BFG i przekierowania tych środków na stworzenie funduszu pomocowego w ramach systemu instytucjonalnej ochrony, powiedział agencji ISBnews prezes SGB-Banku S.A. Ryszard Lorek. Ostrzegł, że nieuwzględnienie postulatów sektora osłabi jego konkurencyjność. W sytuacji narzucenia wymogu zasilania BFG w dotychczasowej wysokości grupa spółdzielcza, żeby spełnić normy płynnościowe, musiałaby wyprzedać na rynku finansowym część swoich aktywów.

DROGI PIENIĄDZ, DEFLACJA W TLE

Roczny wskaźnik inflacji spadł do poziomu minus 1,6 proc., najniższego w historii po 1989 r. – podał GUS. Eksperci twierdzą jednak, że inflacja rychło odbije, do ok. 0,6 proc. (r./r.) na koniec 2015 r. Co równie ciekawe, nawet w deflacji pieniądz w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie. W strefie euro stopa procentowa kredytu refinansowego w Europejskim Banku Centralnym wynosi 0,05 proc., a w niektórych krajach – np. w Szwecji i Danii – stopy są ujemne.

SEJM POPRAWI USTAWĘ

Sejm skierował rządowy projekt noweli ustawy o bankach spółdzielczych do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Aby spełnić unijne wymogi kapitałowe, banki spółdzielcze będą mogły zaliczać do kapitału Tier I wpłaty na udziały członkowskie. W tym celu rząd proponuje przyznanie im prawa do ograniczenia albo odmowy zwrotu wpłat dokonanych na udziały, które zostały wypowiedziane. Rozporządzenie CRR zobowiązuje banki do utrzymywania płynnych aktywów na pokrycie odpływów gotówkowych w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych. Banki mogą ten wymóg spełniać indywidualnie, poprzez powołanie tzw. grupy płynnościowej lub stworzenie systemu ochrony instytucjonalnej (IPS). Z wpłat uczestników IPS zostanie powołany specjalny fundusz pomocowy. Na wydatki związane z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu banki spółdzielcze i zrzeszające uzyskają pożyczki z funduszu restrukturyzacji w BFG. Banki z kapitałami powyżej 5 mln euro mogą wypowiedzieć – za zgodą KNF – umowę zrzeszenia, co zwolni je z obowiązku zawarcia takiej umowy z innym bankiem zrzeszającym.

W Sejmie rząd reprezentowała Izabela Leszczyńska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych poseł Krystyna Skowrońska (PO), która jest prezesem BS w Przecławiu, na czas prac nad ustawą zawiesiła pełnienie funkcji w tej komisji.

NIE WIŃCIE NAS! NIE JESTEŚMY SKOK-AMI!

Nie wińcie nas, nie jesteśmy bankami! – w ten sposób w 2009 r. reklamowały się spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, dyskredytując przy tym konkurencyjną działalność banków, które odpowiadały za globalny kryzys. Dzisiaj role się odwróciły i część kas stanęła przed widmem bankructwa, a bankowcy radzą, jak rozbroić bombę. – Banki spółdzielcze to nie kasy. Banki spółdzielcze, jako integralna i istotna część sektora bankowego, od lat spełniają wszelkie wymagania stawiane bankom w zakresie nadzorczych norm ostrożnościowych. Jedynym podobieństwem, jakie cechuje sektor banków spółdzielczych i SKOK, to spółdzielcza forma gospodarowania – czytamy w kampanii informacyjnej prowadzonej przez KZBS.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił już ponad 3 mld 200 mln zł upadłym SKOK w Wołominie i SKOK Wspólnota. Wskutek wzrostu opłat rocznej i ostrożnościowej, banki wpłaciły na BFG ok. 2,27 mld zł, tj. o ponad miliard złotych więcej niż przed rokiem. O tę kwotę zmniejszy się ich roczny zysk.

FORUM BANKOWE 2015 JAK ODFRANKOWIĆ KREDYTY?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI