Monitor spółdzielczy – czerwiec 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.06.foto.008.a.400xPKO BANK POLSKI... SPÓŁDZIELCZY

PKO BP w przetargu ogłoszonym przez KNF otrzymał zgodę na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wesoła w Mysłowicach. Kasa działała od 1993 r. poprzez sieć 70 oddziałów w 12 województwach. Z danych KNF wynika, że w 2014 r. kasy odnotowały stratę 126 mln zł, niedobór ich funduszy własnych to 300 mln zł, a obecnie 41 kas jest objętych postępowaniem naprawczym.

NBP: POWRÓT DO INFLACJI

Bank Centralny ocenia, że pod koniec 2015 r. gospodarka ponownie wejdzie w trend inflacyjny. Z danych GUS wynika, że deflacja konsumencka w kwietniu br. zmalała do 1,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 1,5 proc. r./.r w poprzednim miesiącu. NBP prognozuje, że wskaźnik deflacji wyniesie w tym roku 0,5 proc. r./r., natomiast w 2016 r. inflacja wzrośnie do poziomu 0,9 proc. r./r. i pozostanie poniżej tzw. celu inflacyjnego wynoszącego 2,5 proc. r./r. do końca 2017 r. Co równie ciekawe, nawet w deflacji pieniądz w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie. W strefie euro stopa procentowa kredytu refinansowego w Europejskim Banku Centralnym wynosi 0,05 proc., a w niektórych krajach, np. w Szwecji i Danii – stopy są ujemne

SPÓR O MODEL: IPS VS INTEGRACJA

Sejm RP przyjął ustawę o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających. Nowe regulacje dostosowują polskie prawo do rozporządzenia CRR w obszarach krytycznych dla zrzeszeń, m.in. pozwolą zaliczać fundusz udziałowy do tzw. kapitału najwyższej jakości (Tier I) oraz wprowadzić mechanizm ochrony instytucjonalnej IPS. Banki uzyskają prawo do ograniczenia albo odmowy zwrotu wpłat dokonanych na udziały członkowskie, które zostały wypowiedziane, zaś powołanie grupy płynnościowej zwolni je z obowiązku spełniania indywidualnie normy LCR.

Debata w komisjach parlamentu z udziałem przedstawicieli banków i ich organizacji oraz UKNF ujawniła ogromne zróżnicowanie opinii, w szczególności na temat modelu integracji zrzeszeń. Klub PO oceniał projekt jednoznacznie pozytywnie, PSL oraz SLD poparły przedłożenie, lecz zaproponowały wprowadzenie korekt. Natomiast klub PiS uznał proponowaną ustawę za kolejną próbę zamachu na polski kapitał w bankowości i zgłosił zastrzeżenia do konstrukcji całego mechanizmu IPS oraz narzędzi, którymi ustawodawca chce się posłużyć, m.in. do nadmiernych uprawnień KNF wobec sektora banków spółdzielczych.

BIK INDEKS: REKORDY W RAPORTACH

W planach finansowych sporządzanych dla KNF banki przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania firm w 2015 r. (wzrost o 14,4 proc.). Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw ma wzrosnąć w skali sektora o 14,8 proc., dla MŚP o 14 proc., zaś dla konsumentów aż o 13,6 proc. Jednocześnie bankowcy są sceptyczni jeśli chodzi o zyski – szacują ich spadek o 10,3 proc. r./r.

W maju br. BIK udostępnił bankom i SKOK-om raporty kredytowe dla łącznej wartości wnioskowanych kwot w wysokości 8 mld zł w porównaniu do 7,7 mld zł rok wcześniej. Wartość BIK Indeks – PKK, który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła +9 proc

LOKATY BEZ GWIAZDEK

Rekordowo niskie stopy procentowe coraz mocniej dają się we znaki osobom, które oszczędzają na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI