Monitor spółdzielczy: maj 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.12.foto.04.a.100xZA CO CENIMY KBS?

Podczas dorocznych zebrań przedstawicieli spółdzielcy oceniali działalność swoich banków w 2010 r. W jednym z największych - Krakowskim Banku Spółdzielczym zarządzający i udziałowcy mieli powody do dużej satysfakcji. Suma bilansowa netto banku wzrosła do ponad 1,79 mld zł, należności od sektora niefinansowego i budżetowego do 1,01 mld zł, zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego do 1,5 mld zł, w tym środki bieżące a vista i ROR stanowiły 33 proc., a lokaty terminowe 67 proc. KBS zrzeszał 33 702 członków, a wyrazem zaufania ze strony klientów są uzyskane nowe udziały wraz z dopłatami do starych w kwocie ponad 1,48 tys. zł.

W 2010 r. krakowski bank zwiększył o 5 do 73 liczbę posiadanych placówek (33 oddziały, 35 filii i 5 punktów obsługi klienta). Fundusze własne wzrosły do 142 mln zł (o 30 mln zł), w tym z tytułu wyemitowanych 10-letnich obligacji o 20,68 mln zł. Bank wypracował ponad 11,8 mln zł zysku brutto. Gratulacje dla Zbigniewa Bodziocha – prezesa zarządu i Jana Czesaka – przewodniczącego Rady Nadzorczej KBS przekazali uczestniczący w spotkaniu Mirosław Potulski – prezes Banku BPS oraz Piotr Huzior – prezes Związku Rewizyjnego BS.

Przypomnijmy, że za działalność kulturalną bank otrzymał po raz szósty z rzędu tytuł Mecenasa Kultury Krakowa, a z okazji 15-lecia prowadzonej w KBS „Galerii malarstwa” jej twórcy – Jan Czesak i Jerzy Skrobot – zdobyli Złoty Laur Spółdzielczości.

ESBANK ROŚNIE W SIŁĘ

W 2010 r. suma bilansowa ESBANKU BS wzrosła do 553,5 mln zł (o 19 proc.), a fundusze własne do 45,1 mln zł (o ponad 8 mln zł) m.in. dzięki emisji obligacji o wartości 5 mln zł na rynku Catalyst. Poziom depozytów wzrósł o 70 mln zł do 450,5 mln zł, wartość kredytów o 27 mln zł do 354,4 mln zł. O 1,5 mln zł do poziomu 4,89 mln zł zwiększył się również wynik finansowy brutto. Na zebraniu sprawozdawczym udziałowców Jacek Zacharewicz, prezes ESBANKU, wśród założeń rozwojowych na najbliższe lata wymienił m.in. budowę nowej siedziby centrali, wzrost rozpoznawalności marki oraz optymalizację sieci placówek.

BGŻ NA PARKIECIE

Akcje Banku Gospodarki Żywnościowej zadebiutowały na warszawskiej GPW. Analitycy oceniali wartość 37,22 proc. akcji, które zamierza sprzedać Skarb Państwa, na około 1 mld zł. Przed emisją Rabobank International Holding B.V. posiadał 59,35 proc. walorów banku, natomiast pozostałe 3,39 proc. papierów należało m.in. do banków spółdzielczych i pracowników. BGŻ pod względem wartości aktywów znajduje się na 11. miejscu rankingu sektora z 2,5-proc. udziałem w rynku. Ocenia się, że w 2011 r. wypracuje 107 mln zł zysku netto.

BRE BANK Z POZWEM ZBIOROWYM

Do sądu trafi ł już pierwszy pozew zbiorowy przeciwko bankowi. W imieniu 867 klientów BRE Banku, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny klientów banku, dokument złożyła w łódzkim sądzie warszawska kancelaria Wierzbowski Eversheds. Reprezentuje 867 osób, które zawarły umowy o kredyt hipoteczny tzw. starego portfela, waloryzowany kursem franka szwajcarskiego z mBankiem lub MultiBankiem, czyli oddziałami detalicznymi BRE Banku.

Klienci pozwali bank, bo uważają, że zawyżał oprocentowanie kredytu. Ich zdaniem bank powinien je zmieniać wraz ze zmianami wskaźnika LIBOR CHF 3M (to stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym). Tymczasem nie obniżał oprocentowania wraz ze spadkiem tego wskaźnika lub robił to w stopniu niewystarczającym. Jeżeli sąd przyzna rację konsumentom, mogą oni w odrębnych procesach domagać się odszkodowań.

UPADŁEŚ – POWSTAŃ!

Open Finance wyliczyła, że w przypadku kredytów konsumpcyjnych zaciąganych w bankach Polacy nie oddają prawie co piątej pożyczonej złotówki. W finansowych tarapatach znajdują się już ponad dwa miliony osób. O ile w 2009 r. na 985 złożonych wniosków upadłością zakończonych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI