Model regulacyjny zrzszeń: Bank i Spółdzielnia nie kołchoz

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.12.foto.008.a.400xBanki spółdzielcze mają 479 mln zł zaangażowanych w kapitał banków zrzeszających i ponad 23 mld zł depozytów złożonych w zrzeszeniach. Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje system ochrony instytucjonalnej IPS, w którym banki poprzez wspólne limitowanie ryzyka zwiększą swoje bezpieczeństwo.

Zdaniem Wojciecha Kwaśniaka, wiceprzewodniczącego KNF przygotowywane zmiany w modelu organizacyjnym sektora wynikają bezpośrednio z regulacji unijnych CRD4/CRR, ale również z przesłanek biznesowych, m.in. niskich stóp procentowych i standingu finansowego zrzeszeń. Aby spełnić nowe unijne normy płynności krótkoterminowej (wskaźnik LCR), banki zrzeszające potrzebowałyby dodatkowo aktywów w wysokości około 14 mld zł. W przypadku braku zmian w modelu bankom spółdzielczym zabraknie aktywów płynnych na poziomie 2,7 mld zł.

Dobrze liczyć… na system IPS

– System ochrony instytucjonalnej prowadzi do ścisłej współpracy banków – podkreśla W. Kwaśniak. – Bankowcy potrafią liczyć koszty i szukać przychodów. Z symulacji sporządzonej przez UKNF wynika, że obecnie w rankingu sektora krajowego Bank BPS plasuje się na 18., a SGB-Bank na 21. miejscu. Działając w systemie IPS, banki spółdzielcze Grupy BPS byłyby na pozycji 8. pod względem aktywów, 5. w depozytach i 7. w kredytach. Zakładając pełną integrację, obydwa zrzeszenia znalazłyby się w pierwszej piątce instytucji na rynku bankowym, gdzie blisko 60 proc. aktywów jest kontrolowane przez inwestorów międzynarodowych.

Z uwagi na charakter integracji w strukturze IPS, banki mogą przedłożyć racjonalne wnioski dotyczące obniżki opłat związanych z systemem gwarancji depozytów, korzystać z przywilejów kosztowych w ramach mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji SRM. Według szacunków UKNF, do końca 2016 r. tylko na skutek likwidacji w zrzeszeniach wzajemnych obciążeń koszty spadną o 50 mln zł, ale też średnio o 5 mln zł rocznie niższe mogą być opłaty wnoszone na rzecz KNF. – Nie oczekujcie, że zasadę proporcjonalności przede wszystkim będzie stosował nadzór bankowy. W pierwszym rzędzie sami zastosujcie ten mechanizm w ramach zrzeszeń – mówi szef nadzoru.

W systemie IPS żaden bank, w tym bank zrzeszający, nie może być dyskryminowany. – Jeżeli spółdzielcy zechcą powołać instytucję zewnętrzną na jednostkę zarządzającą IPS, wygeneruje to dodatkowe koszty. Decyzja ta musi być więc poparta rachunkiem, który wykaże, że banki stać na budowę nowej struktury działającej w określonej prawem autonomii wobec pozostałych uczestników IPS, łącznie z bankiem zrzeszającym. Nadzór musi wiedzieć, jak wówczas będzie funkcjonowała grupa podatkowa, jak rozliczane stawki opłat na BFG oraz czy system stabilizuje całą organizację. Banki zrzeszające to wielki majątek spółdzielców oraz istotne związki organizacyjne i finansowe. Nie da się tych struktur porzucić, szczególnie że w myśl regulacji unijnych warunkują one istnienie na rynku 80 proc. banków spółdzielczych. Za organizację, którą się stworzyło i której jest się właścicielem, należy brać pełną odpowiedzialność. Alternatywą może być jedynie to, że te 80 proc. zostanie przejętych przez pozostałe 20 proc. banków działających w standardach komercyjnych.

Decyzje i skutki, nie wizje

Zdaniem W. Kwaśniaka nie można racjonalnie rozmawiać o IPS w oderwaniu od rozwiązań szczegółowych związanych z dostępem do przywilejów, jak również skutków podejmowanych decyzji. – W 1994 r. nadzór ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI