Młodzi w biznesie i finansach – Polish Entrepreneurship & Leadership Society

Młodzi w biznesie i finansach – Polish Entrepreneurship & Leadership Society
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wywiad z Krzysztofem Knopp - Prezesem Zarządu Polish Entrepreneurship & Leadership Society

Pragniemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie poprzez rozwijanie umiejętności współpracy i networkingu #KrzysztofKnopp

Czym zajmuje się Polish Entrepreneurship & Leadership Society – PELS?

Polish Entrepreneurship & Leadership (PELS) to grupa przedsiębiorczych, zmotywowanych, niezwykle zaangażowanych społecznie oraz nastawionych na rozwój i sukces osób stanowiących krąg młodych liderów świata ekonomii, finansów, prawa i IT. Formalnie organizacja powstałą pod koniec 2017 roku z chwilą wpisu do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych Krajowego Rejestru Sądowego. Misją PELS jest kształtowanie postaw przedsiębiorczości, przywództwa i kreatywności w myśleniu. Pragniemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie poprzez rozwijanie umiejętności współpracy i networkingu. Stawiamy na zdobywanie zarówno merytorycznej wiedzy, jak i na rozwój kompetencji miękkich, stanowiących niezbędny element warsztatu współczesnego lidera.

Jakie projekty realizują Państwo w ramach działalności? 

Obecnie realizujemy cztery główne projekty i kilka mniejszych. Pierwszą z inicjatyw jest międzynarodowy projekt European Business Alliance Forum (EBAF). EBAF to projekt na skalę europejską poświęcony innowacyjności i produktywności polskiej gospodarki na tle Europy składający się z czterech etapów – konferencji biznesowej (14.04.2018 IBB Hotel Andersia), studenckiego wylotu do Frankfurtu nad Menem i spotkań w instytucjach finansowych (wierzymy, że w dobie brexitu to właśnie Frankfurt stanie się finansowym sercem Europy), monografii naukowej oraz wymiany studenckiej pomiędzy uniwersytetami w Polsce i Frankfurt School of Finance&Management. Odpowiedzi na pytanie jakie są warunki wzrostu innowacyjności i produktywności dostarczą 4 panele konferencyjne – efektywny rynek pracy, venture capital & private equity, fintech oraz innowacyjny rynek kapitałowy, w których weźmie udział grono uznanych i doświadczonych ekspertów. Konferencja adresowana jest do studentów i profesjonalistów.

Kolejne przedsięwzięcie, nad którym obecnie pracujemy obecnie to inicjatywa oparta na wymianie międzynarodowej. Israel Growth Experience (IGE) to projekt studencki o charakterze interkontynentalnym nakierowany na rozwój świadomości oraz przedstawienie perspektyw związanych z biznesem, edukacją oraz kulturą Izraela. IGE dąży do zbudowania mostu komunikacyjnego pozwalającego na dwustronny transfer wiedzy oraz doświadczenia pomiędzy studentami oraz przedsiębiorcami w Polsce i Izraelu. Jednym z założeń projektu jest znalezienie punktu wspólnego, który przyczyni się do osiągnięcia synergii płynącej ze współdziałania z przedstawicielami państwa Bliskiego Wschodu oraz wzmocnienia relacji pomiędzy Polską a Izraelem.

Warto również wspomnieć o nieco odmiennym przedsięwzięciu – Real Estate Summit, jest to dwudniowa konferencja, której celem jest przybliżenie studentom oraz osobom zainteresowanym zagadnień z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, pośrednictwa, inwestycji, obsługi prawnej nieruchomości czy zarządzania nimi. Real Estate Summit to miejsce wymiany poglądów na temat przyszłości branży oraz możliwość spotkania się z ekspertami. Oprócz wystąpień profesjonalistów, uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w warsztatach czy debacie eksperckiej na koniec wydarzenia. Pierwsza edycja konferencji odbędzie się już 23 i 24 marca.

Ostatnim dużym projektem jest Better Start Academy (BSA). BSA to program mentoringowy dla uczniów 1-2 klasy szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest wypełnienie luki polskiego systemu edukacji i stworzenie warunków do budowania trwałych relacji międzypokoleniowych. Wydarzenie skierowane jest do młodych osób, które pragną rozwijać się, aktywizować, które stoją przed dylematem wyboru przyszłej ścieżki edukacji a potem kariery zawodowej. Dajemy szansę na skorzystania z indywidualnych konsultacji swoich planów edukacyjnych i zawodowych z mentorami będącymi ich nieco starszymi kolegami. Innowacyjność Better Start Academy polega na tym, że uczeń 1-2 klasy szkoły ponadgimnazjalnej, który stoi przed bardzo ważnym wyborem dotyczącym kierunku studiów i segmentu rynku pracy, ma możliwość uczestniczenia w programie, podczas którego pracuje z mentorem – osobą, która obecnie studiuje, bądź jest już po studiach, na kierunku, który przypuszczalnie jest obszarem zainteresowań mentee.

Realizujemy również wiele innych mniejszych inicjatyw, w tym debaty oksfordzkie czy parlamentarne. Członkowie PELS są bardzo aktywni, biorą udział w wielu ogólnopolskich wydarzeniach, m.in. w Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego, Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, Międzynarodowym Kongresie Inwestycyjnym – FxCuffs, są ambasadorami marek, biorą czynny udział w wielu konferencjach naukowy oraz publikują artykuły naukowe.

Czy młodzi Polacy są przedsiębiorczy? Jak definiujecie przedsiębiorczość?

Polacy są przedsiębiorczy. Wystarczy tylko spojrzeć na członków PELS i projekty, których organizacji się podejmujemy. Członkowie naszego Stowarzyszenia to młodzi liderzy, osoby wyróżniające się w swojej społeczności. Przedsiębiorczość utożsamiamy z aktywną podstawą i poszukiwaniem nowych rozwiązań.  Nasze projekty mają charakter lokalny, ogólnopolski oraz międzynarodowy. Ich efektem jest stworzenie platformy do transferu wiedzy między światem akademickim i biznesowym. Celem działalności naszego Stowarszszenia jest kształtowanie zachowań przedsiębiorczych oraz kreowanie młodych liderów, którzy w przyszłości będą wiodącymi postaciami w świecie biznesu, nauki, polityki czy dyplomacji. Cieszymy się z faktu, że młodzież coraz częściej odstępuje od modelu studenta, który przechodzi przez studia od egzaminu do egzaminu. Warto również wskazać, że młodzi Polacy wyróżniają się na świecie pod względem znajomości języków obcych czy podejmują się zdobywania wiedzy na wiodących zagranicznych uczelniach.

To, że Polacy są przedsiębiorczy wynika również z ilości tworzonych startupów. Jeżeli nawet na rynku przetrwa co 10 z nich, to efektem tego będzie duży impuls innowacyjności z uwagi na obszary, w których najczęściej powstają startupy: big data, analityka, internet rzeczy. Przedsiębiorczość Polaków wynika również z coraz częstszego odejścia od modelu kariery korporacyjnej na rzecz własnej działalności gospodarczej. Dziś, aby odnieść sukces, z pewnością trzeba przebyć dłuższą drogę niż kilka lat temu, poprzeczka jest zawieszana coraz wyżej. Jednak osiągnięcie postawionego sobie celu będzie niezwykle satysfakcjonujące.

Jak zachęcić młodych do zakładania biznesów, prowadzenia działalności gospodarczej?

Uważamy, że wiele młodych, ambitnych osób chciałoby założyć własną działalność gospodarczą, ale ich największą obawą jest to czy podołają takiemu przedsięwzięciu. Strach ten wiąże się przede wszystkim z brakiem wiedzy i doświadczenia. W przypadku młodych ludzi biznes nie zawsze jest kierowany w 100% świadomie, ale jest pochodną ewolucyjnego modelu prób i błędów. Podstawową ideą jaka powinna być przekazywana wśród studentów i absolwentów szkół wyższych to idea sukcesu i wiary we własne możliwości. Młodość to czas, kiedy ludzie powinni zdobywać umiejętności pracy grupowej, pracy pod presja czasu, brania odpowiedzialności za realizowane projekty. Warto zachęcać do zakładania własnych biznesów poprzez motywacyjne spotkania z osobami, którym udało się już zrealizować zamierzone cele i osiągnąć sukces. Istotnym wyzwaniem w Polsce jest bariera kapitałowa na start biznesu. Szansą dla młodych osób, które chcą założyć własny biznes jest współpraca z największymi firmami, które coraz częściej wspierają nowe przedsięwzięcia poprzez tworzenie akceleratorów biznesu czy funduszy (np. fundusz Witelo firmy PZU, inkubator InnVento firmy PGNiG, fundusz Enea Innovation). Uświadamianie młodych ludzi o istnieniu powyższych możliwości pozyskania kapitału na rozwój, jest istotną zachętą do prowadzenia własnej działalności.

Jak można promować edukację finansową wśród młodych?

Poziom edukacji finansowej wśród polskiej młodzieży jest bardzo niski. W szkołach nie jest jeszcze wystarczająco uzmysłowiane uczniom, że aby coś zyskać, trzeba wcześniej na to zapracować. A to przecież determinanta przedsiębiorczości. Promować edukację powinno się poprzez liczne programy typu Szkolna Kasa Oszczędnościowa, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, liczne olimpiady i konkursy wiedzy o finansach, jak np. konkurs Finansomania Junior organizowany przez SKN Pecunia Moderna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą wykazać się wiedzą z bankowości, inwestycji, rachunkowości i ubezpieczeń. Promować edukację finansową można również poprzez szkolenia czy kursy na temat inwestowania. Dużym wyzwaniem w Polsce jest zwiększenie liczby inwestorów indywidualnych wśród młodych Polaków. To właśnie młodość sprzyja inwestycjom, ponieważ w większości przypadków domy maklerskie nie pobierają wówczas opłat za realizowane transakcje giełdowe.

Krzysztof Knopp, Prezes zarządu PELS

student II roku studiów II stopnia na kierunkach finanse i rachunkowość, ekonomia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz V roku prawa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Nagrodzony stypendium naukowym za wybitne osiągnięcia przez  Wicepremiera – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium naukowym  Marszałka Województwa  Wielkopolskiego, a także  wielokrotnie stypendium  naukowym Rektora UEP i UAM. Autor publikacji, referatów na ogólnopolskich  i międzynarodowych konferencjach naukowych. Alumn Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, Szkoły L. Balcerowicza, Akademii Europejskiego Kongresu  Finansowego. Organizator i współorganizator wielu międzynarodowych oraz  krajowych projektów z pogranicza nauki oraz biznesu, m.in. Poland 2.0 Summit.,  Warsaw Study Excursion.

Magdalena Bryś