Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja Pomeranian Students’ Coalition

Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja Pomeranian Students’ Coalition
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wywiad z Tobiaszem Lechem i Łukaszem Wyszyńskim - Prezesem i Wiceprezesem Fundacji PSC Pomeranian Students' Coalition

Staramy się przekazać wiedzę oraz wzniecić idee o założeniu własnej działalności gospodarczej pokazując plusy prowadzenia własnego biznesu.

Czym zajmuje się Fundacja PSC?

Najlepszym sposobem na przedstawienie pola działalności Fundacji PSC jest nasza misja mówiąca o tym, że młodzi ludzie, świadomi stojących przed nimi wyzwań, rozwijający swoje pasje i zainteresowania, aktywni w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego stanowią podstawę rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Staramy się kanalizować i wspierać inicjatywy młodych ludzi, którzy mają pomysły i chcą robić coś pozytywnego dla swojego otoczenia. Głównie skupiamy się na edukacji, rozwoju naukowym, świadomych wyborach zawodowych, sieciowaniu młodego pokolenia oraz rozbudzenia iskry przedsiębiorczości. Od 2009 roku, w naszej aktywności dominują: debaty, projekty edukacyjne i szkoleniowe oraz konferencje. Staramy się również współpracować z instytucjami publicznymi, pozarządowymi oraz biznesem kreując oraz wspierając inicjatywy rozwijające młode pokolenie. Duże znaczenie pokładamy w rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży. Wierzymy, że wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów, studentów założeniem własnej działalności wpływa pozytywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz generalnie naszego Państwa.

Jakie projekty realizują Państwo w ramach działalności?

Stale rozwijamy nasze portfolio poprzez projekt Gdyńskich Debat Młodych, gdzie współpracując z ekspertami rozmawiamy na tematy ważne dla młodych m.in. z zakresu rynku pracy, rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju różnych gałęzi gospodarki oraz kształtu społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze w 2018 r. odbędzie się 11 już Gdyńska Debata Młodych, w której zastanowimy się nad kondycją edukacji w Polsce a konkretnie dostosowaniem jej do współczesnego rynku pracy.

Organizujemy także swoistą szkołę liderów pt. Gdyńska Akademia Młodych, która skierowana jest do młodych mieszkańców Gdyni, rozwijając ich kompetencje społeczne, analityczne oraz pogłębiając wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki.

Staramy się przekazać wiedzę oraz wzniecić idee o założeniu własnej działalności gospodarczej pokazując plusy prowadzenia własnego biznesu.

Pracując ze studentami organizujemy spotkania z ludźmi „którym się udało, ludźmi sukcesu”, z ludźmi, którzy tworząc swoje firmy realizują swoje marzenia i pasję.

W ostatnich latach nasze główne projekty dotyczyły rozwoju przedsiębiorczości, jakości kształcenia, szkoleń dla sektora publicznego, wsparcia samorządów lokalnych oraz działalności studenckiej.

Obecnie współorganizujemy międzynarodowe seminarium dotyczącą kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe oraz konferencję poświęconą różnym ujęciom społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Rozpoczęliśmy też działalność analityczno-doradczą analizując znaczenie kształcenia praktycznego na studiach.

Czy młodzi Polacy są przedsiębiorczy?

Tak, ale cały czas za mało. Albo inaczej…mają za mało odwagi i skłonności do ryzyka. Od lat proces kształcenia przygotowywał młodych ludzi bardziej do wejścia na rynek pracy jako pracowników, wykonawców, urzędników. W zbyt małym stopniu rozwijamy u ludzi młodych kompetencje, które pozwolą im podejmować ryzyko. Często zdarza się, że mamy do czynienia z osobami  z pomysłami, ale bez cech przedsiębiorczych i przywódczych. Są też sytuacje, że osoby przedsiębiorcze nie mają pomysłów, produktów, kapitału oraz wiedzy jak “się sprzedać”. Proces kształcenia w tych kwestiach obecnie kuleje w polskim szkolnictwie, jest coraz lepiej… ale zmiany zachodzą niestety zbyt wolno.

Jak zachęcić młodych do zakładania biznesów, prowadzenia działalności gospodarczej?

To jest bardziej ogólne pytanie. Jak zachęcić Polaków do zakładania biznesów i prowadzenia działalności gospodarczej? Odpowiedzi są dobrze znane. Jasne i przewidywalne prawo oraz udogodnienia pozwalające wejść i utrzymać się na rynku ze swoim pomysłem. Jednak w przypadku młodych są jeszcze inne czynniki. Ważne jest wsparcie w zakresie przestrzeni i kwestii formalno-prawnych. Młodzi chcą działać, często nie kalkulują czasu i środków na sprawy formalne. -To nabywa się z czasem (doświadczenie)-. Co do przestrzeni, to musimy pamiętać, że nie samą pracą żyje człowiek. Należy tworzyć przestrzeń, w tym miejską, która zachęca do życia w niej i budowania wspólnot. To pozwala być bardziej zadowolonym  z życia. I ostatnia kwestia, która przychodzi nam na myśl. Wsparcie dla młodych rodzin. Tutaj kluczowa jest infrastruktura komunikacyjna, dostępność żłobków i przedszkoli.

Jak można promować edukację finansową wśród młodych?

Po pierwsze wspierać kreatywne myślenie. Nauczyć młodych przełamywać schematy i nie myśleć szablonowo. Tak jak u dziecka rozbudza się ciekawość, tak kolejne etapy edukacji powinny ją pogłębiać. Po pewnym czasie część osób zacznie szukać odpowiedzi dotyczących funkcjonowania gospodarki w skali makro i mikro… i wtedy należy im tej odpowiedzi udzielić. Dalej należy spojrzeć na edukację jako na proces doświadczania i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Musimy odejść od złych pytań i strachu przed usłyszeniem odpowiedzi. Naszym zdaniem  będzie wspieranie młodych w budowaniu pewności siebie, skłonności do ryzyka i umiejętnemu planowaniu rozwoju.

Tobiasz Lech

Pracownik Działu Karier i Promocji Akademii Marynarki Wojennej, zajmujący się budowaniem pozytywnego wizerunku oraz promocją Uczelni. Wiceprezes Fundacji PSC. Trener z zakresu wystąpień publicznych. Koordynator projektu Gdyńskiej Akademii Młodych. W latach 2009-2014 zaangażowany w działalność samorządową w uczelni oraz członek Senatu AMW

Łukasz Wyszyński

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Fundacji PSC oraz Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. PM krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych. W przeszłości zaangażowany w działalność samorządową w uczelni oraz w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Prowadzący.

Wywiad jest częścią cyklu projektu „Młodzi w biznesie i finansach” – rozmów z przedstawicielami organizacji oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz edukację finansową wśród młodych ludzi.

Magdalena Bryś