Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja im. Lesława A. Pagi

Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja im. Lesława A. Pagi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wywiad z Ewą Pagą - Prezesem Fundacji im. Lesława A. Pagi

Jestem wielką zwolenniczką innowacyjności, a przedsiębiorczość jest jej cechą immanentną #EwaPaga

Czym zajmuje się Fundacja im. Lesława A. Pagi?

Fundacja im. Lesława A. Pagi od 2003 roku realizuje projekty szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Programy Fundacji są od lat cenione zarówno przez młodych ludzi, jak i firmy partnerskie. Fundacja nie tylko pomaga dotrzeć z ofertą pracy, ale wyposaża studentów i absolwentów w wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców. Naszym celem jest także promowanie wysokich standardów etycznych oraz kultury organizacyjnej wśród przedsiębiorców. Poza stałymi projektami, Fundacja organizuje konferencje, warsztaty i wykłady, których prelegentami są wybitni specjaliści z polskiego i zagranicznego rynku. Poprzez swoje działania przyczyniamy się do budowy kapitału intelektualnego oraz umacniania regionalnego, skonsolidowanego rynku kapitałowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Obszary działania Fundacji obejmują dynamicznie rozwijające się sektory gospodarki, które potrzebują młodych zdolnych kadr.

Jakie projekty realizuje Fundacja w ramach działalności?

15 lat naszej działalności pozwoliło nam na realizację łącznie 14 projektów, z czego większość z nich odbywa się cyklicznie co roku. Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to nasz najstarszy projekt, który cieszy się renomą także za granicą i dzięki któremu corocznie 30-stka młodych ekspertów rynku kapitałowego rozpoczyna swoją karierę w biznesie. Kilka lat temu jako inicjatywa Alumnów tego projektu powstała czterodniowa konferencja o zasięgu ogólnoeuropejskim dla młodych entuzjastów rynku finansowego – CEE Capital Market Leaders Forum. Akademia Energii to cykl weekendowych szkoleń i warsztatów dla przyszłych liderów w energetyce, którzy uczą się od specjalistów i praktyków sektora publicznego i prywatnego. Temu projektowi towarzyszy co roku Forum Nowa Energia, które jest platformą wymiany wiedzy pomiędzy najlepszymi studentami zrzeszonymi w studenckich kołach naukowych w całej Polsce, a największymi, strategicznymi przedsiębiorstwami energetycznymi.

Liderzy Ochrony Zdrowia to projekt dla przyszłych managerów branży, do którego aplikują zarówno młodzi lekarze, stomatolodzy, farmaceuci, jak i prawnicy i ekonomiści. Akademia Liderek Biznesu to projekt, w którym wyposażamy młode kobiety, aspirujące do zajmowania kluczowych stanowisk w korporacjach w niezbędne kompetencje miękkie wzmacniające ich start na rynku pracy. Jesteśmy też współorganizatorem Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej – internetowej symulacyjnej gry inwestycyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w której pod opieką opiekunów młodzi ludzie inwestują wirtualne środki posługując się instrumentami giełdowymi. W całej Polsce w projekcie uczestniczy corocznie ok. 17 tysięcy ludzi. Od ponad 10 lat Fundacja przyznaje też stypendia. Stypendium im. Lesława A. Pagi to program grantowy, którego celem jest wspieranie nowatorskich i opartych na wiedzy projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych, zwłaszcza w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju, a także nieformalne grupy studentów. Indeks Start2Star to program stypendialny współorganizowany z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich,  którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.

Czy młodzi Polacy są przedsiębiorczy?

Jestem wielką zwolenniczką innowacyjności, a przedsiębiorczość jest jej cechą immanentną. Wszystkie projekty Fundacji mają w sobie pierwiastek doskonalenia w tym obszarze. Przedsiębiorczość to także umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Tym na pewno wyróżniają się Alumni Fundacji. Dlatego z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że tak, obecnie młodzi Polacy są coraz bardziej przedsiębiorczy. Kolejne pokolenia przychodzące do naszych projektów posiadają coraz mocniejszą wiedzę i chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym. Obserwując wszystkich moich Stypendystów mogę spokojnie powiedzieć, kultura rozsądnej aktywności finansowej wśród młodych ludzi się rozwija, studenci są nastawieni na pozyskiwanie konkretnej wiedzy. Cała działalność edukacyjna mojego męża także miała wesprzeć przyszłych uczestników biznesu w sprawnym poruszaniu się w obszarze finansów.

Staramy się w naszych projektach zachęcać do zdobywania  pewnych kompetencji. Dzięki wzrostowi świadomości w tym zakresie młodzi ludzie mogą poczuć się pewnie w świecie biznesu niezależnie od tego, czy planują kariery w korporacji, czy założenie własnej firmy.

Jak można promować edukację finansową wśród młodych?

Robimy to z sukcesem od 15 lat. Naszą siłą napędową w promowaniu edukacji finansowej jest partnerstwo z liderami rynku, którzy aktywnie wspierają nas między innymi poprzez prowadzanie zajęć, w czasie których uświadamiają młodych ludzi, którzy za chwile wejdą na rynek pracy, jak ważne jest dbanie o swoje finanse. Sposobów promocji w obecnym świecie jest wiele – głównym oczywiście jest Internet. Ale jesteśmy przekonani, że najskuteczniejszą metodą promocji edukacji są zajęcia z praktykami biznesu, świata finansów, którzy na prostych przykładach pokazują zalety świadomości finansowej.

Wywiad jest częścią cyklu projektu „Młodzi w biznesie i finansach” – rozmów z przedstawicielami organizacji oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz edukację finansową wśród młodych ludzi.

Magdalena Bryś