Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja GPW

Młodzi w biznesie i finansach – Fundacja GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wywiad z Aliną Bączar-Bednorz - Dyrektorem Zarządzającym, Członkiem Zarządu Fundacji GPW

Młodzi są przedsiębiorczy, chętni do nauki i inwestowania #AlinaBączarBednorz #FundacjaGPW

Czym zajmuje się Fundacja GPW i jakie projekty Państwo realizują?

Celem Fundacji jest edukowanie nowego pokolenia inwestorów i wspieranie obecnej generacji inwestorów. Naszym zadaniem jest przygotowanie oferty edukacyjnej dla szerokiego grona odbiorców – począwszy od dzieci i młodzieży szkolnej. Przykładowo podczas Dnia Otwartego Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zorganizowaliśmy specjalne wykłady dla dzieci, ale również dla ich rodziców, m.in. o tym jak rozmawiać z dzieckiem o finansach.

Fundacja koncentruje wiele działań na młodzieży szkolnej. Codziennie odwiedzają nas młodzi ludzie z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w ramach wizyt edukacyjnych. W trakcie spotkań grupy szkolne mają możliwość zapoznania się z historią giełdy w Polsce, funkcjonowaniem GPW oraz notowanymi instrumentami, a wszystko to w formie lekcji multimedialnej oraz wykładu prowadzonego przez przedstawiciela Fundacji GPW. Wizyty odbywają się nie tylko w ciągu roku szkolnego, ale też w czasie wakacji na przykład w ramach akcji „Lato w mieście”.

Drugim projektem skierowanym do młodzieży jest Szkolna Internetowa Szkoła Giełdowa (SIGG), realizowana od 16 lat. SIGG ma postać internetowej gry inwestycyjnej, w której uczniowie, pod opieką nauczyciela, w maksymalnie czteroosobowych zespołach, inwestują wirtualnymi pieniędzmi w instrumenty notowane na giełdzie (zlecenia realizowane są w oparciu o pochodzące z rzeczywistego rynku oferty kupna i sprzedaży. W XVI edycji SIGG udział wzięło ponad 18 tys. uczniów i 700 nauczycieli. Ważną grupę w projekcie stanowią koordynatorzy regionalni – są to nauczyciele, a zarazem pasjonaci, liderzy, którzy prowadzą w swoich województwach wiele działań informacyjnych i promocyjnych. W kwietniu tego roku po raz pierwszy odbył się finał SIGG na żywo – na Sali Notowań GPW gościliśmy 20 najlepszych zespołów z Polski, które w ciągu jednego dnia starały się pomnożyć dotychczasowe wartości swoich portfeli. Zwycięzców XVI edycji SIGG poznaliśmy wraz z zakończeniem sesji giełdowej.

Do młodzieży studenckiej kierujemy projekt „Go4Poland – Wybierz Polskę!”, adresowany do Polaków studiujących za granicą. Chcemy zachęcać najzdolniejszych młodych ludzi do powrotu do kraju. Są aktywni, przedsiębiorczy, znają języki obce, a nam zależy, aby zasilali polski rynek pracy. W projekt zaangażowane są m.in. spółki z grupy kapitałowej GPW. Młodzi mogą wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez firmy partnerskie, a także realizować wakacyjne, płatne staże.

Flagowym programem Fundacji GPW jest Szkoła Giełdowa. Jest to projekt szkoleniowy skierowany do początkujących inwestorów i do osób, które już mają doświadczenia inwestycyjne na giełdzie. Kursy realizowane są we współpracy z trzynastoma ośrodkami akademickimi w kraju. Pierwszy kurs  „Podstawy inwestowania na giełdzie”  to szkolenie przeznaczone dla osób początkujących, które chcą usystematyzować wiedzę o giełdzie i instrumentach giełdowych. Program obejmuje kilka wykładów prowadzonych przez praktyków i akademików, a wśród tematów przewodnich są m.in. wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę, funkcjonowanie GPW, rynek kapitałowy i instrumenty finansowe, wybór i ocena spółki, analiza techniczna, finanse behawioralne oraz zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Oferujemy także kurs „Giełda dla średniozaawansowanych”, który jest adresowany do osób mających już doświadczenie inwestycyjne i dla tych, którzy po pierwszej części szkoleń chcą kontynuować i pozyskać dodatkową wiedzę o rynku kapitałowym.

Czy młodzi Polacy są przedsiębiorczy i skłonni do inwestowania, np. na rynku kapitałowym?

Patrząc przez pryzmat naszych projektów mogę powiedzieć, że młodzież jest chętna, by się uczyć jak inwestować na giełdzie i zdobywać doświadczenie w projektach ukierunkowanych na inwestycje i finanse. Młodzi są przedsiębiorczy, chętni do nauki i inwestowania. Żyjemy w takich czasach, kiedy młodzież powinna być przedsiębiorcza i to jest naszym obowiązkiem, by uczyć mądrze i rozsądnie gospodarować własnymi oszczędnościami. Chcemy także uświadamiać, jakie jest ryzyko związane z inwestowaniem w konkretne instrumenty dostępne na giełdzie i jednocześnie jak z nich korzystać.

Giełda jest miejscem do inwestowania dla wszystkich. Warto jednak inwestować  rozsądnie, systematycznie i umiejętnie.

Jak zachęcić młodych do inwestowania na rynku kapitałowym?

Fundacja GPW, giełda oraz domy maklerskie prowadzą liczne działania mające na celu zachęcenie młodych ludzi do inwestowania na rynku kapitałowym. Wiele domów maklerskich realizuje cykle szkoleniowe, odbywające się w całej Polsce (informacje o aktualnych działaniach na www.gpw.pl – red.).

Instytucje rynku kapitałowego powinny systematycznie promować wiedzę o inwestowaniu
i mieć bogatą ofertę edukacyjną, która uzupełniałaby to, czego młodzież uczy się w szkole czy na studiach.

Zainteresowanie młodych ludzi inwestowaniem na rynku kapitałowym zmienia się. Jak sama byłam studentką był wielki boom na giełdę. Zbiegło się to z początkiem działania  giełdy i nie było nic bardziej interesującego niż inwestowanie na parkiecie. Nie było studenta, który o giełdzie by nie wiedział i nie mówił. Studenci wręcz wymieniali się informacjami o notowaniach spółek giełdowych. Dziś jest zupełnie inaczej, bo oferta rynku finansowego jest znacznie szersza (tylko na rynkach akcji GPW notowanych jest blisko 900 spółek – red.).

Nie trzeba mieć tajemnej wiedzy, każdy może rozpocząć inwestowanie na giełdzie. To jest mit, że trzeba być milionerem, żeby zacząć inwestować. Oczywiście ważne jest, by mieć podstawową wiedzę, znać zasady funkcjonowania danych instrumentów finansowych, mieć świadomość ryzyka i być systematycznym i konsekwentnym inwestorem.

I tutaj też wychodzimy początkującym inwestorom naprzeciw. Giełda Papierów Wartościowych udostępnia platformę GPWtr@der do nauki inwestowania w akcje, ETF-y oraz kontrakty terminowe notowane na warszawskiej giełdzie.  Pieniądze są wirtualne, ale proces inwestowania i nauki odbywa się w oparciu o prawdziwe notowania akcji i instrumentów finansowych opóźnionych o 15 minut. Przy pomocy tak skonstruowanego systemu, który odzwierciedla rzeczywiste warunki handlu na rynku giełdowym, możemy szybko oswoić się z inwestowaniem i spróbować zainwestować na GPW.

Wywiad jest częścią cyklu projektu „Młodzi w biznesie i finansach” – rozmów z przedstawicielami organizacji oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz edukację finansową wśród młodych ludzi.

Magdalena Bryś