Millennium Bank Hipoteczny: KNF zatwierdziła prospekt dotyczący emisji listów zastawnych

Millennium Bank Hipoteczny: KNF zatwierdziła prospekt  dotyczący emisji listów zastawnych
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu umożliwi Millennium Bankowi Hipotecznemu emisję hipotecznych listów zastawnych na terytorium Polski, na zasadach określonych w prospekcie.

„Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej w czerwcu 2021 roku koncentrowaliśmy się na transferach kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium do banku hipotecznego. Kredyty te mogą stanowić podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych. Równolegle do tych działań, przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych. Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego kończy ważny etap tych przygotowań” – powiedziała prezes Millennium Banku Hipotecznego Agata Chrzanowska, cytowana w komunikacie.

Czytaj także: Millennium Bank Hipoteczny wystartował >>>

„Dla przypomnienia, w Polsce banki hipoteczne są jedynymi instytucjami finansowymi, które mają prawo emitować ten rodzaj papierów dłużnych” – podkreśliła.

W ramach programu emisji listów zastawnych, bank może emitować hipoteczne listy zastawne na okaziciela, których wartość będzie wyrażona w PLN, podano w prospekcie.

„Szczegółowe terminy obowiązywania oferty publicznej danej serii listów zastawnych zostaną wskazane w ostatecznych warunkach” – czytamy w dokumencie.

Emisje listów zastawnych to główny cel powołania banku hipotecznego w Grupie Banku Millennium

Emisje listów zastawnych to główny cel powołania banku hipotecznego w Grupie Banku Millennium, podkreślił bank w komunikacie.

„Mają one zapewnić efektywne i stabilne finansowanie kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Millennium i wpierać dalszy rozwój tej linii biznesowej. W I kwartale 2022 roku, mimo spadku sprzedaży spowodowanego bezprecedensowym, zbyt szybkim wzrostem stóp procentowych, co podniosło koszt kredytów i przełożyło się na zmniejszony popyt oraz mniej korzystnym scenariuszem gospodarczym opóźniającym podjęcie decyzji przez klientów, sprzedaż kredytów hipotecznych w Banku Millennium wyniosła 1,985 mld zł. Ich udział w rynku wynosi aktualnie 10,5%” – czytamy w materiale.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 103,91 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews