Miliony dla kultury i branż kreatywnych. BGK uruchamia nowe gwarancje de minimis

Miliony dla kultury i branż kreatywnych. BGK uruchamia nowe gwarancje de minimis
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prawie 3 tysiące firm z branż takich jak design, sztuka filmowa, ale i dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych, może łatwiej pozyskać kredyt. Jest to możliwe dzięki uruchomionym przez BGK gwarancjom z programu Kreatywna Europa. Łączna wartość dostępnego finansowania wyniesie nawet 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat.

Łączna wartość dostępnego finansowania wyniesie nawet 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat #BGK #GwarancjedeMinimis @BGK_pl

Chcemy, żeby nasz nowy produkt pełnił tę samą funkcję w świecie kreatywnym, co gwarancje de minimis w świecie przedsiębiorców. Wspólnie z innymi bankami pracujemy nad tym, aby ten program stanowił realne wsparcie dla świata kultury i kreatywnego – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank i finanse a sektor kultury i kreatywny to odległe bieguny, które jednak muszą się siebie nawzajem nauczyć. To bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak instytucje finansowe mogą wspierać te szczególne branże – przypomina Daszyńska-Muzyczka.

Dla kogo gwarancje?

Gwarancje w programie Kreatywna Europa skierowane są do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnych, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredyty z gwarancją Kreatywna Europa dostępne są już w Alior Banku i Bankach Spółdzielczych SGB. Instrument będzie dostępny w bankach kredytujących, które podpiszą umowę o współpracy z BGK.

Gwarancje mogą zabezpieczyć do 80 proc. kwoty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,25 proc. w skali roku od kwoty gwarancji. Program ten ma zachęcić banki kredytujące do znacznego zwiększenia akcji kredytowej dla MŚP działających w sektorach kultury i kreatywnym.

Gwarancje ułatwią mikro- małym i średnim firmom z sektorów kreatywnych i kultury dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Szacujemy, że w pierwszych trzech latach z gwarancji skorzysta około 3 tys. polskich firm. Procedura uzyskania gwarancji jest niezwykle prosta – wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym, który zawarł z BGK umowę o współpracę – mówi Mateusz Olszak, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK.

Wdrażanie omawianych gwarancji na polskim rynku przez BGK możliwe jest dzięki regwarancji, która została udzielona przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w programie Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Proces wdrażania gwarancji BGK z programu Kreatywna Europa wspierany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, który jest partnerem merytorycznym tego projektu oraz Creative Europe Desk Polska – biura reprezentującego program Kreatywna Europa w Polsce.

Czytaj także: BGK: gwarancje de minimis pomogły pozyskać 100 mld zł kredytów w ciągu 6 lat >>>

Sektory kultury i kreatywne to bardzo ważna część gospodarki i dynamicznie rozwijająca się gałąź rynku krajowego, tworząca nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodu. Sektory kreatywne są istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, dlatego ich rozwój jest bardzo ważny. Dotąd potencjał tych sektorów nie był w pełni wykorzystywany z uwagi na niewielkie możliwości finansowania kredytem bankowym. Kredyty uruchomione dzięki gwarancjom z programu Kreatywna Europa pozwolą maksymalnie wykorzystać zasoby rozwijających się sektorów kreatywnych, takich jak sektor audiowizualny czy gy komputerowe i wideo. Sektory kultury i kreatywne to ponad 7 mln miejsc pracy w UE i 4,2 proc. unijnego PKB.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK