Mieszkanie Plus: przekazywanie gruntów na realizację programu będzie sprawniejsze

Mieszkanie Plus: przekazywanie gruntów na realizację programu będzie sprawniejsze
Fot. stock.adobe.com/Kange Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Agencja Mienia Wojskowego (AMW), Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR) podpisały porozumienie usprawniające przekazywanie gruntów na realizację programu Mieszkanie Plus, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Zasób Nieruchomości i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisały porozumienie usprawniające przekazywanie gruntów na realizację programu #MieszkaniePlus MIR #MON #AMW #KZN @MIR_GOV_PL

„Porozumienie przyspieszy pozyskiwanie z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności państwa” – czytamy w komunikacie.

Resort Obrony Narodowej, poprzez Agencję Mienia Wojskowego – państwowy podmiot dysponujący gruntami, na których mogą zostać zrealizowane dostępne cenowo inwestycje mieszkaniowe – aktywnie współpracuje z Krajowym Zasobem Nieruchomości od początku funkcjonowania ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przypomniano również.

Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykaz gruntów w granicach miast i gmin miejskich oraz gmin wiejskich przydatnych dla celów realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach programu rządowego.

„Do dziś Krajowy Zasób Nieruchomości wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej o wydanie opinie w zakresie możliwości przekazania 346 działek o łącznej powierzchni ponad 290 hektarów. Najwięcej działek wskazano w obszarach gmin Tczew i Pruszcz Gdański (96 działek o powierzchni ponad 150 hektarów), gmin trójmiejskich (61 działek o powierzchni ponad 21 hektarów) i w Warszawie (9 działek o powierzchni niespełna 5 hektarów). Działki te zostaną przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości” – czytamy dalej.

Porozumienie MON, AMW, KZN i MIiR

– przyspieszy proces pozyskiwania z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności państwa,

– zabezpieczy interes MON w realizacji przez AMW zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych,

– pozwoli istotnie zwiększyć skalę dostępnych cenowo inwestycji mieszkaniowych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, podano także.

Strony porozumienia powołają zespół, który będzie wstępnie kwalifikował nieruchomości, dlatego przygotowanie niezbędnych opinii będzie szybsze.

„W najbliższym czasie MIiR przedstawi do konsultacji projekt ustawy przyspieszający przekazywanie gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Projekt wyeliminuje zdiagnozowane bariery administracyjne i przyspieszy niezbędne procedury” – podsumowano.

Czytaj także: Mieszkanie Plus i polskie REIT-y: rynek nieruchomości czeka prawdziwy boom inwestycyjny?

Mieszkanie Plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Aby zrealizować ten cel został powołany Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie pełnił funkcję „banku ziemi”. KZN będzie gromadził nieruchomości należące do państwa i zarządzał nimi tak, aby zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

Źródło: ISBnews