Mieszkania do pilnej sprzedaży

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

121025.blok.01.251x131Oferty mieszkań do pilnej sprzedaży stanowią niewielki odsetek rynku. W zależności od miasta jest to od 1 do 2,6 proc. Przy ich zakupie można jednak liczyć na większe niż zwyczajowe upusty.

W każdych warunkach rynkowych znajdziemy mieszkania, których właścicielom zależy na szybkiej sprzedaży. Analiza opisów nieruchomości sporządzonych przez doradców agencji Metrohouse pozwala na ustalenie przybliżonej skali występowania takich ofert.

Gdzie szukać mieszkań do szybkiej sprzedaży?

Wbrew ogólnej sytuacji na rynku, gdzie dominującym trendem jest wydłużanie czasu sprzedaży nieruchomości właściciele mieszkań niezbyt często sygnalizują potrzebę szybkiej sprzedaży. Analizując odsetek takich ofert w sześciu wybranych miastach najwięcej ofert szybkiej sprzedaży znajdujemy w Łodzi (2,6 proc.) oraz w Warszawie (2,5 proc.). Jeszcze mniej jest ich w Krakowie i we Wrocławiu (po 1,5 proc.), a statystycznie najtrudniej o znalezienie takich ofert w Poznaniu i Gdańsku, gdzie ich odsetek wynosi 1 proc. Liczba takich ofert nie jest więc duża. Informacja skierowana do pośrednika o potrzebie pilnej sprzedaży jest ostatecznością. – Wielu klientów nie sygnalizuje wyraźnie potrzeby przeprowadzenia szybkiej transakcji, a określenie „pilna sprzedaż” jest dołączane do opisu po uzgodnieniu z klientem, mówi dyrektor Piotr Kerner z Metrohouse.

121025.pilna.sprzedaz.01.474x285

W przypadku, kiedy w grę wchodzi szybka sprzedaż zazwyczaj mamy do czynienia z kilkoma sytuacjami.

Przedłużający się proces sprzedaży

O ile w Warszawie średni czas sprzedaży mieszkania wynosi ponad cztery miesiące wielu sprzedających musi czekać na transakcję znacznie dłużej. 9 proc. mieszkań sprzedanych za pośrednictwem Metrohuse w okresie I-IX 2012 r. było oferowanych na rynku dłużej niż rok. Powodem długiej sprzedaży mogą być zbyt wygórowane wymagania cenowe, spadek koniunktury na określony rodzaj mieszkań oraz duża podaż w określonej grupie nieruchomości. Znacznie dłuższa niż przewidywana przez klienta sprzedaż skutkuje istotną korektą ceny (często z dnia na dzień nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych) i pojawieniem się etykiety „Pilna sprzedaż” świadczącej o chęci szybkiej realizacji transakcji.

Mieszkania spadkowe

Dużą grupę mieszkań, których właścicielom zależy na szybkiej sprzedaży stanowią mieszkania spadkowe – wszystko to zgodnie z zasadą „Łatwo przyszło, łatwo poszło”. Rzadko zdarza się, by takie mieszkanie było traktowane jako inwestycja na przyszłość. – Klientom, którzy stali się właścicielami lokalu w drodze spadku zależy na bardzo szybkim spieniężeniu majątku. Utrzymywanie pustostanu lub wynajem takiego mieszkania w sytuacji, kiedy spadkobierca mieszka w innym mieście są bardzo uciążliwe, mówi dyrektor Piotr Kurowski z biura Metrohouse w Opolu. Szybka sprzedaż w tym wypadku oznacza też zwiększone możliwości negocjowania ceny wyjściowej. – Cena końcowa przy tego typu transakcjach bywa niższa od ofertowej nawet o 15-20 procent, dodaje Piotr Kurowski.

Sytuacje losowe

Pod tym hasłem kryją się różnego rodzaju zdarzenia sprawiające, że sprzedaż mieszkania staje się sposobem na rozwiązanie sytuacji życiowych dotychczasowych właścicieli. Do najczęściej powtarzających się „losowych” powodów sprzedaży należą rozwody (w tej sytuacji zgłoszenie dotyczy także możliwości zamiany na dwa mieszkania o mniejszym metrażu), pogarszająca się sytuacja materialna powodująca brak możliwości utrzymania obecnego lokum. Do najbardziej przykrych powodów pilnej sprzedaży mieszkania należą też sprawy związane z pozyskiwaniem środków na leczenie i rehabilitację. Sprzedaż mieszkania i zakup mniejszego (lub zamiana) jest nieraz jedynym ratunkiem dla sprzedającego.

Transakcja wiązana

Pilna sprzedaż mieszkania bywa nieraz związana z podpisaną już umową przedwstępną na zakup kolejnego mieszkania. – Sprzedający mieszkania nie doszacowują czasu, jaki należy poświęcić na znalezienie nabywcy, mówi Piotr Kerner. Zdarza się, że lekkomyślnie, bez konsultacji z osobą znającą realia rynku nieruchomości podpisują zobowiązania (np. umowę przedwstępną kupna następnego mieszkania) zapominając o czasie potrzebnym na sprzedaż obecnego lokum. Gdy zbliża się termin umowy ostatecznej klienci idą na poważne kompromisy cenowe.

Szybka sprzedaż raczej za gotówkę

W przypadku ofert opatrzonych etykietą „Pilna sprzedaż” należy brać pod uwagę fakt, że sprzedający oczekują transakcji gotówkowych. Mieszkania, które trafiają do szybkiej sprzedaży zwykle nie są dostępne dla klientów kredytowych, którzy muszą nastawić się na kilkutygodniowy proces uzyskiwania finansowania. Dla sprzedającego może to oznaczać zbyt długi czas oczekiwania. Czasami jednak „pilna sprzedaż” jest tylko zwykłym narzędziem marketingowym, mającym na celu wzrost zainteresowania ofertą wśród osób przeglądających ogłoszenia i nie ma odzwierciedlenia w bieżącej sytuacji zbywcy.

Marcin Jańczuk
Metrohouse & Partnerzy S.A.