„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2022. Fortuna kołem się toczy.

„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2022.  Fortuna kołem się toczy.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kilka ostatnich miesięcy można nazwać okresem trudnej lekcji zaufania do porządku, do którego przyzwyczailiśmy się od dekad. Po raz kolejny przekonujemy się, że nic nie jest dane raz na zawsze, a stabilność i równowaga gospodarcza jest okresem przejściowym. Obserwowane zaburzenia dotyczące poziomów cen, dostępu surowców i źródeł energii, produkcji żywności, coraz szersze zakłócenia łańcuchów dostaw i pogłębiające się problemy w zakresie ochrony środowiska to jedynie ułamek zagadnień, z którym przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych kwartałach, a nawet latach.

Wyjątkowość ostatnich miesięcy polega również na tym, że coraz trudniej szacować nam skalę obecnych problemów i przyszłych konsekwencji obserwowanych zmian. Można by powiedzieć, że na obecnym etapie poziom sceptycyzmu wśród ekonomistów, naukowców, polityków, a w konsekwencji całego społeczeństwa, wzrasta wprost proporcjonalnie do poziomu inflacji. Chociaż trudno dziś doszukiwać się pozytywów, to warto wszakże mieć w pamięci, że niestabilności to jedynie okres przejściowy, statystycznie i historycznie zdecydowanie krótszy od długotrwałych okresów wzrostów.

Liczę na to, że z każdym miesiącem i kwartałem będziemy się zbliżać do większego poziomu stabilizacji gospodarczej i społecznej, zachęcam zatem do lektury rozmowy z prof. Cezarym Wójcikiem, poświęconej kwestii przywództwa. Wskazuje on, że polega ono na aktywizowaniu ludzi do tego, aby działali w imię postępu – pozytywnej zmiany – dla danej społeczności. Tą społecznością może być naród, ale może też być firma, kościół czy rodzina. W tym ujęciu kluczowa dla oceny przywództwa staje się odpowiedź na pytanie, co dla społeczności tą pozytywną zmianą jest – zaznacza profesor Wójcik.

A skoro już o pozytywnych zmianach mowa, to Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – mówiąc o przyszłości i wyzwaniach, jakie czekać będą Ukrainę – wskazuje potrzebę wypracowania nowego planu Marshalla. Już dziś musimy rozmawiać o odbudowie tego państwa. – Część firm obecnie wstrzymała swoją działalność, ale zachodnia Ukraina potrzebuje zasilania, potrzebuje wymiany handlowej – wskazuje Jacek Piechota.

Jeśli zaś chodzi o ekologię i aktywność sektora finansowego w kwestiach związanych z ochroną środowiska, to prof. Marta Postuła zaznacza, że banki mogą wprowadzać swoich klientów na drogę średnio- i długookresowej zmiany, co zresztą pozwoli im zachować konkurencyjność. Takie działanie sektora bankowego stanowi bardzo istotne wsparcie i wzmocnienie działań motywacyjnych państwa. – Ponadto banki, poprzez swoje strategie sprzedażowe, mogą już dzisiaj zaproponować atrakcyjniejsze warunki cenowe klientom podejmującym działania w ramach transformacji ekologicznej – zauważa profesor Postuła.

Odnosząc się do innych kategorii produktów bankowych – kredytów hipotecznych – w tym w kwestii ich oprocentowania – Agata Chrzanowska, prezes zarządu Millennium Banku Hipotecznego, wskazuje na potrzebę poszukiwania stabilnych rozwiązań. Jeżeli chodzi o produkty stałostopowe, to aż się prosi o stworzenie zachęty – podatkowej czy innej – która jeszcze bardziej uatrakcyjniłaby te produkty. – Chodzi w końcu o to, by różnica między stałym a zmiennym oprocentowaniem była jak najmniejsza, a docelowo, by być może kredyty o zmiennej stopie w ogóle zniknęły z rynku, tak jak stało się to z kredytami walutowymi – podkreśla Agata Chrzanowska.

W imieniu całej redakcji zapraszam do lektury majowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK”. Szczególnie zaś artykułów szeroko opisujących aspekty związane z wpływem inflacji na gospodarkę oraz omawiających kwestie dotyczące bezpieczeństwa banków.

Paweł Minkina
Redaktor naczelny
„Miesięcznika Finansowego BANK”

***

Pełne wydanie pisma jest dostępne w wersji papierowej (za pośrednictwem takich firm, jak: KolporterEmpikKiosk24Ruch SA, GLM Gajewski, Garmond Press SA) oraz elektronicznej (przez aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy”, portal aleBank.pl oraz e-Kiosk).

Prenumerata: www.alebank.pl/Prenumerata

www.alebank.pl/category/bank/bank-2022-03/

#MiesięcznikBANK

#NajbliżejBANKowości