Miesięczny Przegląd Ekonomiczny PBP Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

miesieczny.przeglad.ekonomiczny.250xPrezentujemy listopadowy numer "Miesięcznego przeglądu ekonomicznego", w którym przedstawiono analizę sytuacji bieżącej oraz przyglądano się propozycjom reformy strefy euro.

W „Miesięcznym przeglądzie ekonomicznym”:

 • Wybory parlamentarne w Polsce zdecydowanie wygrała Platforma Obywatelska, zdobywając niemal 40 proc. głosów. Wprawdzie partia ta nie może rządzić bez koalicjanta, jednak tak zdecydowane zwycięstwo wzmacnia jej pozycję i stabilizuję scenę polityczną.
 • Ostatnie tygodnie przyniosły kilka lepszych informacji makroekonomicznych. Ale my trzymamy się swojego scenariusza. Globalna gospodarka znacząco spowolni, Europa przejdzie recesję, USA stanie na progu recesji, a Polska odczuje dość znaczne spowolnienie wzrostu PKB, prawdopodobnie do poniżej 3 proc. w 2012 r., a przy gorszym scenariuszu nawet do poniżej 2 proc. (szacujemy, że wzrost PKB w III kw. 2011 r. wyniósł między 3,6 a 4,0 proc.).
 • Produkcja przemysłowa w Polsce była we wrześniu o 7,7 proc. wyższa niż przed rokiem, co jest zaskakująco dobrym wynikiem. Już drugi miesiąc z rzędu przemysł bardzo pozytywnie zaskoczył (w sierpniu wzrost wyniósł 8,1 proc.). Po letnim osłabieniu w czerwcu i lipcu, w przemyśle aktywność ewidentnie się ożywiła. Co ciekawe, stało się to akurat w okresie, kiedy prognozy wzrostu gospodarczego były gwałtownie rewidowane w dół. Wkrótce jednak dynamika produkcji może znacząco spaść.
 • Inflacja spadła we wrześniu do 3,9 proc., z 4,3 proc. w sierpniu. Ale Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje dość jastrzębie nastawienie, co wynika zapewne z dążenia do wsparcia złotego. Na rynku pojawiło się kilka komentarzy członków RPP, wskazujących, że Rada nie wyklucza nawet… podwyżek stóp procentowych. My na razie nie oczekujemy ruchów stóp referencyjnych NBP.
 • Na szczycie państw strefy euro przyjęto kolejny pakiet mający na celu ustabilizowanie sytuacji gospodarczej w Europie.

  Plan zakłada:

  1. redukcję greckiego długu do ok. 120 PKB,
  2. rekapitalizację banków europejskich,
  3. istotne zwiększenie funduszu stabilizacyjnego. Pakietu ustabilizuje sytuację w krótkim okresie, ale nie rozwiązuję problemów średniookresowych

Aby zobaczyć Miesięczny Przegląd Ekonomiczny kliknij tutaj