Międzynarodowy Tydzień Networkingu 2013 w Polsce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130120.networking.02.250x126W lutym br. odbędą się kolejne obchody Międzynarodowego Tygodnia Networkingu (International Networking Week™), których celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat kluczowej roli, jaką networking odgrywa w rozwoju biznesu na całym świecie. W tym roku koncentrować się będziemy na "networkingu relacji". Pokażemy jak rozumienie własnego stylu networkingu i stylu partnera pomaga w prowadzeniu biznesu opartego na budowaniu długotrwałych, udanych relacji z ludźmi.

W Polsce Międzynarodowy Tydzień Networkingu ( MTN ) jest okazją do podzielenia się dotychczasowym doświadczeniem i sukcesami polskiego oddziału BNI, będącego częścią największej światowej organizacji rekomendacji biznesowych. Obecnie BNI w Polsce to 350 członków zrzeszonych w 14 grupach w 9 miastach Polski – mówi Grzegorz Turniak, założyciel BNI Polska.

Dodatkowo każda osoba, która zarejestruje się i weźmie udział w spotkaniu w ramach tygodnia networkingu po wypełnieniu online kwestionariusza przygotowanego przez Sponsora MTN firmy EXTENDED DISC POLSKA otrzyma  kilkustronicowy raport opisujący jej preferowany  „Styl networkingu” ze wskazówkami do dalszego doskonalenia.

130120.networking.01.250x188Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Tygodniu Networkingu, który w Polsce i na całym świecie organizowany jest po raz szósty przez międzynarodową organizację networkingową BNI Business Networking International. Międzynarodowy Tydzień Networkingu jest otwarty na gości spośród szerokiego środowiska biznesu, członków innych organizacji networkingowych, studentów, przedstawicieli prasy i zainteresowanych grup ze wszystkich szczebli biznesu i polityki.

Spotkania odbędą się w lutym 2013 w największych polskich miastach.
Harmonogram i program spotkań znajduje się na stronie internetowej  www.tydziennetworkingu.pl.

Organizator: BNI Polska www.bnipolska.pl.
Osoba kontaktowa: Iwona Ksiądzyna, IVCO Marketing&PR

Źródło: BNI International