Mieczysław Groszek: O propozycji Ministerstwa Finansów zmierzających do obniżenia progu płatności gotówkowych w rozliczeniach w obrocie gospodarczym do 15 tys. złotych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

160128.mieczysław.groszek.400xWypowiedź dla alebank.pl: Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Mieczysław Groszek: Moja ocena jako reprezentanta ZBP i Wiceprzewodniczącego Koalicji na Rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego jest jednoznacznie pozytywna. Dla ścisłości chcę powiedzieć, że nowa propozycja Ministerstwa Finansów, aby obniżyć próg płatności gotówkowych w rozliczeniach pomiędzy firmami do 15 tys. zł, jest propozcyją, którą popieramy. Ministerstwo Finansów w tym zakresie ma prawdopodobnie  dużo wyższy cel niż banki czy Koalicja, ale w zakresie jesteśmy jednomyślni.

MF chodzi głównie o uszczelnienie procesu podatkowego, czyli zmienjszenie szarej strefy. Ewidencjonowanie obrotów powoduje, że maleje pole do dokonywania niedopłat, czy niewykazywania pełnych obrotów dla celów podatkowych. Próg płatności gotówkowych jest jednym z decydujących elementów.

Jako środowisko bankowe widzimy jeszcze inne pozytywne efekty. Po pierwsze zmniejszenie obrotu gotówkowego to zmiejszenie społecznych kosztów obrotu gotówki związanych głównie z kosztami emisji pieniądza, które ponosi NBP. Koszty wynoszą do 1 proc. PKB. Często konsument, firma tego nie odczuwają, ale odczuwa to budżet państwa – zysk NBP jest mniejszy.

Naszym zdaniem ma to też wpływ na zachowanie sektora małych firm, a szczególnie włączenie ich w zakres gospodarki elektronicznej. Gospodarki, a nie tylko bankowości elektornicznej, dlatego, że przy nowych technologiach występuje efekt powiązany – zaczyna się od jednego instrumentu, a później przenosi się on na inne obszary. Część małych przedsiębiorstw, którym dziś wystarcza obrót gotówkowy, nie ma dostępu do internetu, bo nie potrzebuje – można sobie wyobrazić, że dla wygody założy konta elektroniczne, które wymagają internetu i będzie go używać dla celów gospodarczych innych niż płacenie przelewów – marketingu, kontaktów z kontrahentami, reklamy, itd.

Dla firm również ważne jest, że prowadzenie pełnego wykazu obrotów i posiadania wglądu do swojego konta umożliwia lepsze zarządzanie płynnością. Bardzo często przy rozliczeniach gotówkowych płynność jest w kieszeni, portfelu czy szufladzie. To oznacza, że nie ma pełnego przeglądu jaka jest sytuacja finansowa firmy. Gdy wprowadzona będzie dyscyplina finansowa nie tylko dla celów ewidencji rozliczeń, automatycznie właściciel firmy dostanie więcej informacji na ten temat.

Zwiększy się także bezpieczeństwo fizycznego obrotu  – wynikającego z utraty czy zniszczenia banknotów ale również z drobnych kradzieży i zgub. Bezpieczeństwo obrotu elektronicznego jest bardzo wysokie i nie przewoduję aby to miało być elementem zniechęcającycm.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=URBVBr1PY_Y

Źródło: aleBank.pl