Midven S.A. zaliczył w I kwartale br. znaczący wzrost wyników finansowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

MIDVEN SA notowany na rynku giełdowym NewConnect, będący grupą kapitałową działającą w obszarze nowych technologii zaliczył w I kwartale br. znaczącą poprawę wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu z zeszłego roku. 

W I kwartale br. Midven SA wypracował 1,6 mln złotych zysku w stosunku do 265 tys. złotych w analogicznym okresie zeszłego roku. Efektem wzrostowych wyników finansowych jest konsekwentna polityka budowy grupy kapitałowej z jednoczesnym wzrostem wartości posiadanego portfolio inwestycyjnego.

„Nasze wyniki finansowe potwierdzają słuszność w realizacji założonej strategii dla Midven SA w obrębie działalności inwestycyjnej w innowacyjne podmioty nowych technologii” – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.

W swojej strategii Midven SA zamierza dokonywać przejęć oraz inwestycji w spółki technologiczne za pośrednictwem Midven Business Solutions Sp. z o.o., jak również angażować się w innowacyjne rozwiązania na etapie seed/start up bezpośrednio lub pośrednio poprzez dedykowane do tego inkubatory jak choćby InQubit Sp. z o.o., rozwijany wspólnie z giełdowym Integer.pl SA.

Źródło: Midven S.A.