Microsoft Dynamics AX w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bonair.logo.01.762x218Firma Bonair SA, dostawca usług i rozwiązań informatycznych, podpisała umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics AX 2012 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). System ERP będzie wspierać UKNF w obszarze finansów, księgowości i controllingu. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Oferta Bonair uzyskała maksymalną liczbę punktów i wygrała z propozycjami konkurentów. Przetarg dotyczył zakupu usług wdrożenia z prawem opcji na zakup licencji.

– Cieszymy się, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powierzył nam wdrożenie Dynamics AX w obszarze finansowo-księgowym. System zostanie dostosowany do specyfiki działania instytucji – komentuje Justyna Wiśniewska, opiekun klienta w Bonair SA.

Elżbieta Mazur