Michał Szymański: Regulacje i innowacje to wyzwania w sferze płatności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140701.szymanski.400x220Wypowiedź dla aleBank.pl: Michał Szymański - Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Michał Szymański: Banki dziś w obszarze płatności napotykają na dwa podstawowe wyzwania związane po pierwsze z dużą skalą regulacji, po drugie z innowacjami. Aby na te wyzwania odpowiedzieć konieczne jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury, takiej jak Krajowa Izba Rozliczeniowa. Konieczne jest wprowadzanie owych produktów uwzględniających wszystkie zdobycze techniki, które się w międzyczasie pojawiają, np. płatności mobilne, gdzie banki tworzą firmę Polski Standard Płatności, dla której świadczymy usługi infrastrukturalne, umożliwiamy rozrachunek płatności mobilnych w systemie Elixir i rozlicznie płatności typu pay to pay w systemie Express Elixir oraz realizację reklamacji w systemie Ognivo. Musimy mieć świadomość tego, że rynek płatności zmienia się bardzo dynamicznie, powstają nowe firmy, które o rynek walczą. Część zmian regulacyjnych ma na celu zwiększenie konkurencyjności – Komisja Europejska prowadzi szereg projektów, które mają taki cel. Uważam, ze jeśli banki będą współdziałać, jeżeli będą oferować nowe produkty wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klienta, to jak najbardziej mogą swoją pozycję w tym obszarze utrzymać, a nawet wzmocnić.

Maciej Małek:  Wspomniał pan o nowym ładzie regulacyjnym. Jak zatem chcecie utrzymać swoja pozycję i na czym chcecie budować przewagi konkurencyjne?

MS: Przede wszystkim reagując na oczekiwania klienta. Dobrym przykładem może być system Express Elixir, który wdrożyliśmy dwa lata temu. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem – zarówno banków jak i klientów. Liczna transakcji dynamicznie rośnie. W tej chwili trudno sobie wyobrazić ofertę banków bez przelewów natychmiastowych. Przykładem mogą być też płatności mobilne – wspólnie z Polskim Standardem Płatności pracujemy nad udostępnieniem tego rozwiązania sektorowi bankowemu. To są działania związane przede wszystkim z wdrażaniem nowych produktów.

MM: Analitycy rynku zauważyli, że rozwiązanie Express Elixir poprawiło płynność gospodarki w sferze realnej, ponieważ możemy dokonywać rozliczeń w czasie rzeczywistym i ściśle oznaczonym.

MS: Tak. Jest to prawdziwa rewolucja w zakresie płatności. Warto wspomnieć, że Polska w tej kwestii jest liderem. W tej chwili w Europie funkcjonują tylko cztery takie systemy – włączając w to system Express Elixir. Byliśmy drudzy w Europie jeśli chodzi o udostępnienie tego rozwiązania. Z satysfakcją obserwujemy, że coraz więcej krajów interesuje się tego typu rozwiązaniami. W tej chwili 5 czy 6 krajów analizuje i przymierza się do wdrożenia rozwiązań tej klasy. Z pewnością zmienia to zasady funkcjonowania płatności – możliwość wysłania jej natychmiast rewolucjonizuje tę sferę. To, co chciałbym podkreślić to to, że na tym zmiany się nie kończą. Klienci oczekują możliwości dokonywania przelewów na numer telefonu, czy innych funkcjonalności związanych z programami lojalnościowymi z geolokalizacją. Zdecydowanie, my jako sektor, musimy nad tym pracować.         

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Michał Szymański: Regulacje i innowacje to wyzwania w sferze płatności