MetLife finansuje edukację ekonomiczną młodych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

metlife.amplico.01.400x215Fundacja MetLife przeznaczy 200 milionów dolarów na promowanie wiedzy z zakresu finansów na całym świecie. Kwota będzie wykorzystana w ciągu najbliższych 5 lat. Kampania będzie realizowana także w Polsce. Ruszyła już jej pierwsza odsłona.

Program MetLife LifeChangerw pierwszej kolejności wdrażany będzie na czterech rynkach: w Grecji, Portugalii, Turcji oraz w Polsce. To właśnie tu zostanie przeprowadzony jego pilotaż. Celem kampanii jest promowanie wiedzy z zakresu finansów wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Część dydaktyczna została opracowana wspólnie z Junior Achievement Worldwide w skrócie JA (w Polsce działa pod nazwą Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości), największą organizacją edukacyjną wieloletnim partnerem Fundacji MetLife. Adresatami programu są dzieci i młodzież w wieku od 5 -18 lat.

MetLife LifeChangerzostał stworzony także po to, aby pracownicy firmy mogli zaangażować się w ważne dla innych sprawy i wprowadzać pozytywne zmiany w swoim otoczeniu. Dlatego będą oni dzielić się wiedzą z zakresu ekonomii i finansów. Taki kierunek został przyjęty w nowej strategii Fundacji. W Polsce MetLife Amplico rozpoczęło współpracę z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wolontariusze z firmy zaangażują się w działania edukacyjne fundacji w wybranych programach. Pierwszym z nich był „Dzień przedsiębiorczości” – program jednodniowych praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w trakcie którego młodzi praktykanci przez kilka godzin towarzyszyli pracownikom wybranej przez siebie firmy w wykonywaniu codziennej pracy. Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. „Dniem przedsiębiorczości” jest 2 kwietnia, a praktyki w naszej firmie trwały od 31 marca do 4 kwietnia 2014 r. Kolejne programy, w które włączy się MetLife Amplico to „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, „Ekonomia na co dzień” i „Otwarta firma”.

Naszym celem jest, by program ten stał się ważnym elementem zaangażowania MetLife Amplico w sprawy społeczne również w Polsce. W naszej firmie zgłosili się wolontariusze, którzy przyjmują pod swoją pieczę młodych ludzi, by ci mogli z bliska i dzięki własnemu zaangażowaniu poznać zawody, którew przyszłości być może staną się ich udziałem. Nasi pracownicy oddają im swój czas i dzielą się swoimi umiejętnościami – mówi Łukasz Kalinowski Prezes Zarządu Amplico Life.

Fundacja MetLife powstała w 1976 roku, aby kontynuować długą tradycję MetLife w udzielaniu pomocy finansowej i zaangażowaniu społecznym. Dzisiaj Fundacja koncentruje swoją działalność na stale zwiększającym się zaangażowaniu finansowym, które pomoże zbudować bezpieczną przyszłość osobom ispołecznościom na całym świecie. Fundacja MetLife jest częścią MetLife Inc., jest wiodącą światową firmą oferującą ubezpieczenia, renty kapitałowei programy świadczeń pracowniczych.

Źródło: Amplico Life S.A.