mBank: 1,32 mld zł zysku netto w 2018 r. Rekomenduje niewypłacanie dywidendy

mBank: 1,32 mld zł zysku netto w 2018 r. Rekomenduje niewypłacanie dywidendy
Źródło: mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
mBank odnotował 1 316,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 091,53 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1 316,45 mln zł w 2018 r.

„Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku ukształtował się na poziomie 1 316 mln zł i w ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu jednorazowego przychodu ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse, pełniącej rolę agenta w zakresie ubezpieczeń grupowych, wzrósł o 4,3% wobec 2017 roku. Chciałbym szczególnie podkreślić, że ogółem w 2018 roku Grupa mBanku wygenerowała historycznie najwyższe dochody powtarzalne w wysokości 4 839 mln zł, czyli aż o 8,7% więcej niż rok wcześniej, na co w równym stopniu złożyły się lepsze rezultaty osiągnięte zarówno przez segment detaliczny, jak i korporacyjny” – napisał prezes Cezary Stypułkowski w liście do akcjonariuszy.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 496,47 mln zł wobec 3 135,66 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 975,85 mln zł wobec 992,16 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

Zysk netto w ujęciu jednostkowym

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1 317,49 mln zł wobec 1 089,7 mln zł zysku rok wcześniej.

 

mBank rekomenduje niewypłacania dywidendy z zysku za 2018 rok

Zarząd mBanku podjął uchwałę o zarekomendowaniu akcjonariuszom o przeznaczeniu 248,16 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 1 317,48 mln zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałe 1 069,33 mln zł – pozostawić niepodzielone, podał bank. Walne zgromadzenie ma zająć się tą rekomendacją 28 marca br.

„Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 27 lutego 2019 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w 2018 roku w następujący sposób:

Uzyskany w 2018 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1 317 484 333,94 zł zostanie przeznaczony: w kwocie 248 157 618,16 zł – na pokrycie straty z lat ubiegłych,

Pozostałą część zysku w kwocie 1 069 326 715,78 zł pozostawia się niepodzieloną.

Rekomendacja dotycząca przeznaczenia zysku nie przewiduje wypłaty dywidendy” – czytamy w komunikacie.

W odrębnym komunikacie mBank podał, że zwyczajne walne zgromadzenie, które zajmie się m.in. rekomendacją dotyczącą podziału zysku zostało zwołane na 28 marca 2019 r.

W kwietniu 2018 r. akcjonariusze mBanku zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 217,91 mln zł, tj. 5,15 zł na akcję z zysku za 2017 rok oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1,2 mld zł na kapitał zapasowy.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.