Maciej Leśny

Maciej Leśny
Źródło: mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mBank S.A.

W 1969 roku ukończył studia na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej, w tym 8 lat na stanowisku podsekretarza stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury.

Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Przewodniczący rady nadzorczej banku od marca 1994 roku do 1998 roku.  Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka rady nadzorczej. Ponownie powołany na przewodniczącego rady nadzorczej w 2004 roku.

Źródło: mBank