MAC zaprasza na konferencję o Linii Współpracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.01.250x16721 lutego odbędzie się konferencja, podczas której przedstawiciele MAC oraz samorządów będą omawiać kluczowe projekty dotyczące Linii Współpracy.

Rozwój przedsięwzięcia zaprezentuje Minister Michał Boni, zaś  wiceministrowie przedstawią założenia strategicznych przedsięwzięć w dziedzinie cyfryzacji: Narodowego Planu Szerokopasmowego, Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz naziemnej telewizji cyfrowej.

Usługi świadczone przez nasze państwo informatyzują się. Coraz więcej można załatwić w swoim urzędzie, obywatele chcieliby też, by w identyczny sposób mogli załatwiać swoje sprawy w każdym miejscu w kraju.

Informatyzacja postępuje dzięki wysiłkowi nie tylko administracji centralnej – ale także, a może i przede wszystkim – samorządów (bo większość usług publicznych, z którymi mamy do czynienia w kontakcie z administracją, realizowanych jest na poziomie samorządowym). Chodzi o to, by te inicjatywy wzajemnie się wspierały i uzupełniały.

Dlatego MAC i samorządy ustanowiły w 2012 r. zasady współpracy na rzecz informatyzacji administracji. Linia Współpracy ma pomóc uporządkować współpracę pomiędzy ministerstwem a jednostkami samorządu terytorialnego w kwestii budowy otwartego państwa i nowoczesnej e-administracji. Linia Współpracy umożliwia ścisłe współdziałanie oraz zapobiegnie dublowaniu się inicjatyw.

To nowoczesny mechanizm, który pozwala na wymianę informacji na czas, usprawnia tworzenie nowych rozwiązań i wykorzystuje wiedzę, którą wszyscy w całym kraju zdobywamy.

Podczas konferencji 21 lutego po raz pierwszy spotkają się też grupy robocze:

  • ds. elektronizacji usług administracji,
  • ds. otwartego rządu,
  • ds. kompetencji cyfrowych i wykluczenia,
  • ds. sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków UE.

Grupy te składać się będą z przedstawicieli rządu i samorządów terytorialnych. Skład jest otwarty. Aby włączyć się w prace poszczególnych grup należy zapisać się korzystając z formularza znajdującego się na stronie: https://mac.gov.pl/liniawspolpracy-konferencja/.

Z powodów organizacyjnych zapisy trwają do 18 lutego.

Źródło: www.mac.gov.pl