Lublin wspiera przedsiębiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

biznesmen.03.400x267Lublin będzie jeszcze aktywniej wspierał mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Miasto Lublin i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały list intencyjny deklarujący realizację wspólnych projektów na rzecz lubelskich firm. 

Współpraca ma polegać na realizacji inicjatyw na rzecz przedsiębiorców a także organizację połączonych przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców. Lubelskie firmy będą mogły również liczyć na wsparcie doradcze w zakresie analiz związanych z prowadzoną działalnością oraz korzystać z usług specjalistów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Porozumienie zostało zawarte w obecności przedstawicieli lubelskich organizacji okołobiznesowych. Uczestnicy podkreślili wagę z jaką obie strony będą przykładać do popularyzacji zasad uczciwości i etyki biznesowej wśród przedsiębiorców.

– PARP od lat angażuje się w rozwój przedsiębiorczości w Lublinie i województwie. Tylko w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej współpracujemy przy realizacji 83 projektów na kwotę 3,7 mld zł. Dofinansowujemy projekty Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, KUL-u, Uniwersytetów: Przyrodniczego i Medycznego. Finansujemy budowę dróg, np. ul. Mełgiewskiej w Lublinie, a nawet mostu na Wiśle w Kamieniu. Angażujemy się też w rozwój przedsiębiorczości. Dzisiejsze porozumienie jest istotne w kontekście nowej perspektywy finansowej UE obejmującej lata 2014-20, kiedy wsparcie Agencji będzie kierowane przede wszystkim na podniesienie poziomu innowacyjności. Dzięki współpracy z samorządem Lublina łatwiej będzie dotrzeć do przedsiębiorców, którzy mają pomysły, wiedzę i potencjał do wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć – powiedziała Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Aktywnie wspieramy i promujemy lubelską przedsiębiorczość ulepszając infrastrukturę dla biznesu i tworząc warunki dla rozwoju biznesu. Stawiamy na poprawę dostępności komunikacyjnej, a na uzbrojenie terenów inwestycyjnych wydaliśmy blisko 100 mln zł.  Wsparcie obejmuje także ulgi dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Przed nami m.in.: rozszerzenie lubelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rewitalizacja terenów bo byłej FSC, rozwój programu wsparcia dla nowopowstających firm oraz stymulowanie rozwoju przemysłów kreatywnych i klastrów branżowych. – dodał Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Źródło: UM Lublin